Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kết cục của điều ác

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:1-5

“Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc. Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.” (BTT)

Hai người phải chết vào ngày hôm đó. Tòa án thối nát đã kết án tử hình Chúa Jêsus nhưng không thể thi hành bản án, vì theo luật La Mã chỉ có quan tổng đốc mới có quyền hành quyết bằng cách đóng đinh. Vì vậy, họ đã đem Chúa Jêsus nộp cho Phi-lát, mặc dù họ không có lời buộc tội xác nhận án tử hình. Người kia là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản bội.

Giu-đa đã mặc cả sinh mạng của Chúa Jêsus và nhận được ba chục miếng bạc; đó là số tiền lớn đối với một tên trộm cắp ham tiền (Giăng 12:6). Nhưng cảm giác thích thú khi nhận tiền và dẫn đầu nhóm người đi bắt Chúa Jêsus đã tan biến. Thay vào đó, Giu-đa ra đi với sự cáo trách không nguôi vì đã giao nộp một người vô tội để phải chết, và đó là sai lầm của ông. Khi sự hối hận dằn vặt linh hồn ông, Giu-đa đã quay trở lại chỗ các thầy tế lễ cả. Ông muốn trả lại ba chục miếng bạc để thả Chúa Jêsus ra. Nhưng những lời cầu xin của ông là vô ích.

Giu-đa cảm thấy tội lỗi và đau đớn khi cầm số bạc, vì vậy ông đã ném bạc vào đền thờ rồi bỏ đi. Lúc này trong Giu-đa chỉ còn nỗi tuyệt vọng cùng với mặc cảm tội lỗi. Nếu muốn được tha thứ, Giu-đa vẫn có thể kêu cầu Chúa Jêsus, như tên trộm trên thập tự giá đã làm (Lu-ca 23:40-43). Mặc dù Giu-đa rất hối hận, nhưng vẫn không có đức tin nơi Chúa Jêsus và vì vậy ông không có khả năng được tha thứ. Giải pháp của Giu-đa thật tồi tệ và sai lầm (Công vụ 1:18).

Tội lỗi là điều rất tệ hại. Nó luôn luôn dẫn đến sự chết (Rô-ma 3:23): sự chết đời đời của tội nhân hoặc sự chết của Chúa Jêsus Christ chết thay cho tội nhân ăn năn. Hối hận không phải là ăn năn. Hối hận là hỗn hợp độc hại của mặc cảm tội lỗi và tuyệt vọng, là thứ lấy đi tất cả hy vọng; còn ăn năn là sự đau buồn của lương tâm ô nhơ kết hợp với lời bảo đảm về sự tha thứ dẫn đến một khởi đầu mới. Đối với những người tin cậy Chúa Jêsus, ăn năn phải là một kinh nghiệm thường xuyên vì thường xuyên phạm tội. Đừng để cơ hội ăn năn trôi qua: đây là cách duy nhất để không bị phân cách với Đức Chúa Trời. Nếu bạn để mình rơi vào tuyệt vọng, hãy mau chóng trở lại với Chúa: hãy ăn năn hối cải để kinh nghiệm sự tha thứ và bắt đầu một khởi đầu mới.

Lạy Chúa nhân từ, cảm ơn vì Ngài đã sẵn lòng tha thứ cho mọi tội nhân khi đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus. Xin tha thứ vì những lúc con đã rơi vào tuyệt vọng thay vì trình dâng tội lỗi của mình trước thập tự giá của Ngài – cảm tạ Ngài vì đã đổ huyết trước để trả cho những điều khiến lương tâm con bất an. Xin giúp con thực hành sự ăn năn như một điều bình thường trong đời sống con. Xin cho con có đặc ân khích lệ người khác, là những người đang bị trói buộc bởi tội lỗi của họ, để họ tìm thấy sự giải cứu và hưởng một đời sống mới khi họ đến với Chúa Jêsus và ăn năn. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn