Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hơn cả ước mơ

Kinh Thánh: Lu-ca 1:13-16

“Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ.” (BTT)

Một số người cho rằng nếu bạn có đức tin lớn thì Chúa sẽ đáp lời: và có nhiều câu Kinh Thánh khẳng định điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn giới hạn đức tin của chúng ta (I Giăng 3:20). Trong câu chuyện này, thầy tế lễ Xa-cha-ri đã cầu xin một đứa con (Lu-ca 1:13) nhưng không tin là có được (Lu-ca 1:18-20). Tuy nhiên, lời cầu nguyện xin cho ông và vợ là Ê-li-sa-bét có một đứa con đã được nhậm, dù ông không tin!

Một thiên sứ đã bất ngờ xuất hiện trong lúc Xa-cha-ri đang thực hiện nghi thức thờ phượng thiêng liêng nhất trong đền thờ. Đầu tiên, thiên sứ trấn an vị thầy tế lễ đang kinh hãi. “Đừng sợ” là một trong những mạng lịnh thường gặp nhất của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, bởi vì bản chất chúng ta là dễ bị tổn thương và thường sợ hãi. Sau đó, thiên sứ nói rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông, và thông báo về sự ra đời của một bé trai ngay cả trước khi đứa bé được thụ thai (Lu-ca 1:23-24), đặt tên cho cậu bé là Giăng (nghĩa là: “Đức Giê-hô-va là Đấng nhân từ”) và nói khái quát về mục đích của cuộc đời cậu bé.

Giăng vượt xa tất cả những mong đợi của cha mẹ, mang niềm vui đến cho gia đình họ và nhiều điều khác nữa. Lời rao giảng của Giăng thúc giục nhiều người ăn năn tội lỗi và sửa soạn để tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus (Lu-ca 3:4-6). Lu-ca thường dùng từ “vui mừng” để mô tả niềm vui tuôn tràn của sự cứu rỗi: ở đây ông dùng từ đó cho Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, và cho nhiều người ở Y-sơ-ra-ên. Giăng là sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời, và được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ (Lu-ca 1:39-44). Đó là công việc cao cả của Đức Chúa Trời, mà Giăng không phải làm gì cả. Giăng được biết đến trước khi thụ thai, và được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để hoàn thành lời hứa của Ngài ngay cả trước khi được sinh ra (Ê-phê-sô 1:4-6). Đây là cách Đức Chúa Trời hành động trong ân điển (không cầu xin và không xứng đáng) cho Giăng là người chưa được sinh ra, cho gia đình của Giăng là những người không hoàn toàn tin cậy, và cho dân Y-sơ-ra-ên là những người không quan tâm!

Những lời này nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi những kế hoạch của chúng ta hay cách chúng ta nghĩ Ngài nên hành động. Đức Chúa Trời làm theo ý Ngài muốn và ban ân điển cho bất cứ ai Ngài muốn (Ê-phê-sô 3:20). Phân đoạn này cũng khích lệ những ai thấy tương lai thật mịt mù, bởi vì Đức Chúa Trời liên tục dùng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28), ngay cả khi họ yếu đức tin. Chính Đức Chúa Trời là Đấng mạnh mẽ; và Ngài sẽ luôn hoàn thành những gì Ngài đã quyết định làm (Phi-líp 1:6). Vì vậy, hãy vững lòng, tại nhà, nơi làm việc và trong Hội Thánh… Chúa đang hành động nhiều hơn những gì chúng ta có thể suy tưởng.

Lạy Chúa nhân từ! Cảm ơn Ngài vì Ngài không ban cho con chỉ những gì con đáng được nhận hoặc không giới hạn ân điển của Ngài khi con thiếu đức tin. Xin tha thứ cho con vì đã không tin cậy Ngài. Cảm ơn Ngài đã làm cho con vững lòng khi con lo sợ và khích lệ con tiến tới tương lai. Ngài đã lên kế hoạch ngay cả khi con không thể hiểu hết. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn