Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sợ hãi dù làm đúng nhiệm vụ

Kinh Thánh: Lu-ca 1:8-12

“Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Xa-cha-ri thấy, thì bối rối sợ hãi.“ (BTT)

Những người theo đạo là những người có đức tin, nhưng họ tin vào điều gì? Xa-cha-ri vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời trong đời sống riêng tư, và hoàn thành yêu cầu đối với các thầy tế lễ khi ông làm việc trong đền thờ (Lu-ca 1:6). Mỗi năm hai lần, ban của ông có nhiệm vụ dâng hương trong đền thờ một tuần, họ chọn thầy tế lễ dâng hương bằng cách rút thăm. Tất nhiên Xa-cha-ri chắc chắn là tin Chúa và tuân thủ các quy tắc, nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó: ông không mong đợi Đức Chúa Trời nói chuyện với mình.

Giống như nhiều “người siêng đi nhà thờ”, Xa-cha-ri cố gắng giữ các quy tắc tôn giáo và cẩn thận thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng ông không mấy hiểu biết về mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Sự việc trong phân đoạn hôm nay là đặc ân chỉ có một lần trong đời đối với một thầy tế lễ. Xa-cha-ri được chỉ định dâng hương một mình trong nơi thánh của đền thờ, tượng trưng cho những lời cầu nguyện của Y-sơ-ra-ên. Trong lúc ông dâng hương, một đoàn dân đông cầu nguyện bên ngoài, cầu xin Chúa đến để cứu dân Ngài. Đó là một nghi lễ thông thường, ngay cả ông cũng không ngờ rằng Chúa lại trả lời.

Khi thiên sứ hiện ra bên cạnh bàn thờ, Xa-cha-ri đã sững sờ. Điều này hoàn toàn không có trong quy định về nghi lễ. Nhưng Đức Chúa Trời muốn phán riêng với Xa-cha-ri; Ngài muốn ông cùng làm việc với Ngài để ông cũng góp phần vào lời cầu nguyện được nhậm. Vị thầy tế lễ lớn tuổi này và vợ của ông sẽ có một người con trai ở tuổi già, tên là Giăng Báp-tít, người anh họ và cũng là sứ giả công bố Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Tuy nhiên, ở giai đoạn này trong câu chuyện, Xa-cha-ri không thể nghĩ ra được điều đó (Lu-ca 1:7) mặc dù ông đã cầu nguyện (Lu-ca 1:13). Vì vậy, thiên sứ Gáp-ri-ên (Lu-ca 1:19) đã đến với tư cách là sứ giả riêng của Đức Chúa Trời để truyền đạt thông điệp. Nhưng thay vì vui mừng, Xa-cha-ri lại sợ hãi (Lu-ca 1:12). Than ôi, vị thầy tế lễ lớn tuổi đã chứng minh rằng ông đặt niềm tin vào một cơ cấu tôn giáo dựa trên lý trí nhiều hơn là vào Lời của Đức Chúa Trời hằng sống.

Bạn có thể nói bạn tin, nhưng bạn tin vào điều gì? Bạn có thể là một tín đồ văn hóa, một tín đồ xã hội, một người theo đạo và đi nhà thờ, nhưng bạn có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ không? Nếu không, đức tin của bạn sẽ có một sự thiếu sót rất lớn. Nếu bạn đang có mối liên hệ thật sự với Chúa, bạn có giữ im lặng không? Mọi người đều có quyền được biết làm thế nào để họ kinh nghiệm sự tự do nhờ được tha tội trong Đấng Christ, và một tình bạn thật sự với Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra họ. Vì vậy, nếu bạn biết lẽ thật về sự cứu rỗi, bạn là sứ giả của Đức Chúa Trời (đó cũng là vai trò của “thiên sứ”!) để loan báo Tin Lành cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bạn.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Ngài vì đã muốn tương giao với cá nhân con và mong muốn có con trong gia đình của Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì những lần con không mong đợi hoặc thậm chí không muốn Ngài phán với cuộc đời con. Xin giúp con nghe tiếng gọi của Ngài và sau đó nói cho người khác biết rằng Ngài cũng muốn họ được cứu bằng cách ăn năn và tiếp nhận lẽ thật về Chúa Jêsus. Xin hãy làm tươi mới đức tin của con qua Lời của Ngài, để con liên tục ý thức được sự hiện diện của Ngài tại bất cứ nơi nào con đi, hầu cho con biết cách làm đẹp lòng Ngài mỗi ngày. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn