Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giàu có khó theo Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:23-26

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.” (BTT)

Khi chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở mà không cần đến Chúa Jêsus thì chúng ta sẽ hành động như thế! Bất cứ điều gì góp phần vào tình trạng kiêu căng và ngạo mạn đó đều là một trở ngại thuộc linh. Sự giàu có dưới nhiều hình thức mang lại cảm giác an toàn giả khiến đức tin trở nên thừa thãi. Vì vậy, khi Chúa Jêsus nói rằng “lạc đà chui qua lỗ kim (khâu) còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời”, Ngài muốn nói rằng theo lẽ tự nhiên thì điều đó là không thể.

Các môn đồ đã bị sốc khi thấy rằng có nhiều người khá giàu có nhưng cũng rất sùng đạo. Nếu những người đó không được cứu thì còn hy vọng nào cho những người khác trong dân Y-sơ-ra-ên? Họ lớn lên với ý nghĩ rằng một người càng nên thánh thì sẽ càng có nhiều của cải. Có thể họ đã lấy Áp-ra-ham, Gia-cốp, Đa-vít và Sa-lô-môn làm ví dụ. Thật vậy, mùa màng, gia súc và con cái gia tăng là một phần trong số những ơn phước của sự tuân giữ giao ước cũ (Phục Truyền 28:1-6).

Nhưng Chúa Jêsus đã mang đến một giao ước mới để đưa loài người đến gần hơn với Đức Chúa Trời và nhận lãnh những phần thưởng đời đời không thể tìm thấy ở thế gian này. Đức tin nơi sự hy sinh của chính Ngài không phải là vấn đề tuân theo luật pháp mà họ cần phải thừa nhận tội lỗi của mình và cầu xin lòng thương xót và ân điển của Đấng Christ. Sự giàu có không thể làm được điều này. Nhưng Chúa có thể biến đổi tấm lòng con người …thật vậy, đó là điều mà Ngài vẫn tiếp tục làm cho đến ngày nay. Khi điều đó xảy ra, đó luôn là một phép lạ – đặc biệt khi đức tin đã thay thế cho sự tự mãn về của cải vật chất.

Có một số tín đồ có rất nhiều tiền bạc và tài sản (1 Cô-rinh-tô 1:26-31). Khi những người giàu có quy đạo, đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã đánh bại “sự quyến rũ của giàu sang” (Ma-thi-ơ 13:22) – điều luôn cố bóp nghẹt Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng đừng nhầm lẫn – thế gian, xác thịt và ma quỷ sẽ sử dụng bất cứ thứ gì để giả vờ đem lại sự an toàn nhưng thực chất lại khiến con người xa rời lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời cũng như không còn muốn vâng phục Ngài… ngay cả với những người vừa mới tin cậy Chúa. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, hãy tránh xa sự an toàn giả tạo đó – như Chúa Jêsus đã dạy chàng trai trẻ giàu có (Ma-thi-ơ 19:16-22).

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng! Cảm ơn Ngài đã giúp con biết tin cậy nơi Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con từ chối lắng nghe Ngài vì con đã trông cậy vào sự an toàn mà một ai đó hay một điều gì đó mang lại. Xin Chúa giúp con hiểu được rằng tình yêu của Ngài là an toàn hơn bất cứ điều gì khác, và giúp con biết chia sẻ chân lý đó với bạn bè và gia đình của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn