Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phần thưởng cho sự hy sinh thật

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:27-30

“Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.” (BTT)

Cuộc gặp gỡ với người thanh niên giàu có đã thôi thúc các môn đồ tranh luận gay gắt với Chúa Jêsus về giá trị của sự giàu sang. Ngài nói rằng những người giàu khó được cứu vì họ tin cậy nơi của cải của mình, và sẽ không chịu từ bỏ sự an toàn đó để theo Ngài (Ma-thi-ơ 19:21-26). Tuy nhiên, Chúa có thể thay đổi tấm lòng của họ.

Phi-e-rơ đã hiểu điều đó. Rốt cuộc, ông và các môn đồ khác đã bỏ nhà cửa và công việc kinh doanh của mình để theo Chúa. Nếu những người giàu phải từ bỏ sự an toàn là của cải của họ để theo Chúa Jêsus, vậy còn những người không có gì để từ bỏ thì sao? Phi-e-rơ và các môn đồ rất háo hức muốn nghe câu trả lời. Câu trả lời này rất quan trọng, vì sẽ khích lệ Hội Thánh trong nhiều thiên niên kỷ sắp tới.

Chúa Jêsus nói rằng những ai ưu tiên cho Ngài và vương quốc của Ngài thì không chỉ nhận được sự sống đời đời, và được Chúa công nhận khi Ngài tái lâm, mà còn có phần thưởng xứng đáng. Không điều gì hi sinh cho Chúa mà uổng phí cả. Ngài ghi nhớ mọi sự hy sinh và sẽ đền đáp gấp bội phần. Những người muốn giữ tất cả sẽ mất tất cả, còn ai cho đi mọi thứ sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Dù vậy, sự đền đáp không nhất thiết phải có trong đời nầy. Mặc dù Đức Chúa Trời rất rộng rãi với các tôi tớ của Ngài, nhưng phần thưởng trọn vẹn của Đấng Christ sẽ được ban cho chúng ta sau khi Ngài tái lâm.

Các nhà lãnh đạo ham của cải lừa bịp một số Cơ Đốc nhân trung tín đưa tiền cho họ với hy vọng nhận lại nhiều hơn trong đời nầy. Còn Chúa Jêsus không hề hứa như vậy. Đầu tư vào vương quốc của Đấng Christ không phải vì lợi ích của chúng ta mà vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta có thể tiêu hết tất cả những gì chúng ta có và chỉ chừa lại đủ sống, nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi. Phần thưởng trọn vẹn theo đúng nghĩa đen là “ra khỏi thế giới này”. Thật dại dột khi chúng ta nghĩ rằng hy sinh cho Chúa Jêsus là một loại cờ bạc tâm linh nào đó, với hy vọng nhận lại nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của gia đình. Không. Chúng ta phục vụ Ngài với tất cả những gì mình có vì Ngài đã ban cho mọi thứ. Nếu phần thưởng của chúng ta là một công cụ thương lượng nào đó, thì thật là vô dụng. Nhưng nếu nó xuất phát từ tấm lòng biết ơn và chứa đầy tình yêu dành cho Ngài… thì Ngài sẽ không bao giờ quên. Vì vậy, hãy quyết định cho đi, phục vụ và hy sinh, nhưng hãy hành động với những lý do chính đáng và chờ đợi phần thưởng đời đời của Ngài.

Lạy Chúa và Chủ của con, con cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của cuộc đời con, và ban cho con ước muốn theo Chúa. Xin Ngài tha thứ khi con bất mãn trong sự phục vụ của mình, thậm chí đã cố gắng dùng sự hy sinh của mình để mặc cả với Ngài. Xin giúp con học biết niềm vui của việc sẵn lòng phục vụ và sự ban cho rời rộng, không phải để nhận lại nhiều hơn trong đời này, nhưng để Chúa được vinh hiển, vì biết rằng Ngài không hề keo kiệt mà sẽ đền đáp bội phần cho con khi Ngài tái lâm. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn