Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giao Ước Mới bởi Huyết

Kinh Thánh: Mác 14:22-26

“Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Ô-li-ve.” (BTT)

Khi dấu vết phản bội làm mọi người lo lắng, Chúa Jêsus đã bỏ qua những lời nói thường dùng trong lễ Vượt qua đương lúc Ngài bẻ bánh. Vừa tưởng nhớ về lễ Vượt qua đầu tiên cách đó 1.500 năm, Chúa Jêsus vừa hướng đến ngày hôm sau, khi Ngài sẽ trở thành Chiên Con của lễ Vượt qua, lúc thân thể Ngài tan vỡ và huyết đổ ra để xoa dịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi con người (Giăng 1:29). Lễ Tiệc Thánh quen thuộc dễ làm chúng ta mất đi cảm xúc như thuở ban đầu trước những lời lẽ đầy kinh ngạc từ Chúa Jêsus: lấy bánh bẻ ra… là thân thể Ta, đây là huyết Ta… huyết đổ ra cho nhiều người. Đây sẽ là thời điểm quan trọng của lịch sử, đối với Dân Do Thái và người ngoại (Rô-ma 1:16). Dù giờ đây Chúa Jêsus không còn cử hành nghi thức lễ Vượt qua, nhưng Ngài đã vạch ra một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước.

Bữa ăn trong lễ Vượt qua là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài muốn việc đó được cử hành mãi mãi: “Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14). Đó là dịp tưởng nhớ về cách Đức Chúa Trời đã cứu dân Y-sơ-ra-ên trong quá khứ, cũng là lời tiên tri, một minh chứng về phương cách và kết quả cho sự hy sinh của Đấng Christ. Như sứ đồ Phao-lô đã nói: “… Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi.” (I Cô-rinh-tô 5:7). Lễ Vượt qua đầu tiên theo giao ước cũ là một điều luật; còn huyết của Đấng Christ đã thiết lập nên giao ước mới (Lu-ca 22:20).

Cũng một lẽ ấy, các giao ước cũ trong Cựu Ước được bày tỏ qua bữa ăn, giao ước mới được thiết lập ngay tại bữa tối. Điều đó được ấn chứng bởi huyết Chúa. Tuy nhiên, giao ước ấy không mang đến sự dễ chịu hay vui thích cho mười hai sứ đồ, mà là dành cho “nhiều người”… bao gồm cả chúng ta trong hiện tại, cùng với hàng triệu người sẽ đến với Đấng Christ qua lời chứng của các tín đồ cùng thế hệ. Các môn đồ được ưu tiên chứng kiến sự mở đầu, và sứ đồ Phao-lô được Chúa soi dẫn riêng (I Cô-rinh-tô 11:23-25); nhưng chúng ta cũng có đặc ân (như họ và nhiều người khác) để tin rằng điều đó dành cho chúng ta và cùng trông đợi sự ứng nghiệm. Như cách lễ Vượt qua đầu tiên đã ứng nghiệm bởi sự chết của Đấng Christ thể nào, thì Bữa Tối Cuối Cùng sẽ thành hiện thực khi Ngài tái lâm thể ấy (I Cô-rinh-tô 11:26).

Tiệc Thánh chúng ta thường dự không phải để an ủi chúng ta, mà là một lời nhắc nhở mạnh mẽ và hùng hồn về những điều Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Dù công tác cứu chuộc tại thập giá đã hoàn tất, song kết quả của công tác ấy, Nước Trời vĩ đại dành cho những Cơ Đốc nhân biết ơn, vẫn chưa được nhìn thấy. Chúa muốn chúng ta cũng mong đợi ngày đó như Ngài. Và trong khi chờ đợi, hãy công bố Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a và Chiên Con lễ Vượt qua của Đức Chúa Trời cho bạn bè và đồng nghiệp xung quanh chúng ta (Rô-ma 1:1-6).

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì vượt trên tội lỗi của con và thập tự giá Đấng Christ là tình yêu vĩnh cửu, niềm vui và bình an mà huyết Ngài đã buộc ràng con cùng với nhiều người khác. Xin tha thứ cho con khi đã quên đi giá chuộc và sự quý báu của giao ước mới thông qua huyết của Chúa Jêsus. Xin giúp con cứ mong chờ ngày Vương quốc của Ngài được trọn vẹn và ngày Chúa Jêsus lên làm Vua. Xin cho con sống và nói về Đấng Christ để gia đình và bạn bè của con được dự phần trong Vương quốc vĩ đại đó. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn