Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu nguyện như thế nào là đẹp lòng Chúa?

Xin cho biết cách cầu nguyện như thế nào là đúng và đẹp lòng Chúa?

Xin cho biết cách cầu nguyện như thế nào là đúng và đẹp lòng Chúa?Có những nguyên nhân từ phía chúng ta khiến Chúa không nhậm lời cầu nguyện. Sẽ thật là đáng tiếc nếu như không học biết Lời Chúa cặn kẽ để hiểu rõ thánh ý Ngài, hầu hưởng được quyền năng từ lời cầu nguyện.
Phải biết rằng nếu có thái độ nghi ngờ, dẫu chỉ là trong tư tưởng thì chẳng bao giờ lời cầu nguyện bạn được Chúa nhậm (Gia-cơ 1:6-8). Còn ai cầu nguyện với ý muốn ích kỷ, trái lẽ, nhằm thoả mãn tư dục cũng không nhận lãnh được điều gì cả (Gia-cơ 4:3). Cũng đừng giả bộ cầu nguyện cho người khác thấy mình sốt sắng, hay là “dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ mình nói nhiều thì được nhậm ” (Mathiơ 6:5, 7). Đó là những lời cầu nguyện Chúa không đẹp lòng.
Còn lời cầu nguyện đúng thì phải:
1. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 16:23).
2. Cầu nguyện với đức tin (Ma-thi-ơ 21:22).
3. Cầu nguyện với lòng thành thật (Thi Thiên 145:18)
4. Cầu nguyện khẩn thiết, sốt sắng (Giăng 5:17).
5. Cầu nguyện với tinh thần hiệp một (Ma-thi-ơ 18:19).
6. Cầu nguyện với cách khiêm nhường, hạ mình (IISử ký 7:14).
7. Cầu nguyện trong sự bền đỗ (Luca 18:1).
Hãy bắt đầu bằng những lời cầu nguyện đơn sơ tự đáy lòng mình, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ bạn cách cầu nguyện tốt đẹp (Rô-ma 8:26).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn