Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cách Chúa đáp lời cầu nguyện

Trước tiên, xin khẳng định rằng mọi lời cầu nguyện được Chúa nghe thì Ngài đều đáp lời. Điều đó có nghĩa là có những lời cầu nguyện Chúa không nghe. Lý do: chẳng phải Ngài nặng tai mà không nghe được, bèn là vì tội lỗi của chúng ta (Ê-sai 59:1-2). Vậy hãy ăn năn tội lỗi và dọn lòng mình thánh sạch trước khi cầu nguyện.
Dựa trên lòng yêu thương, sự biết rõ nhu cầu và thấy trước tương lai của chúng ta, mà Chúa đáp lời cầu nguyện bằng những tiếng “Được”, “Không”, hoặc là “Chờ đợi”, tuỳ theo trường hợp Ngài thấy tốt lành cho chúng ta. Vì thế ta không nên bắt buộc Chúa phải làm theo ý mình xin mà phải cầu nguyện trong tinh thần “Ý Cha được nên”.
Chúng ta sẽ không bao giờ nhận bất cứ sự ban cho nào của Đức Chúa Trời nếu như cho đến giờ này chúng ta chưa từng quỳ gối xuống dốc đổ lòng mình nguyện cầu với Chúa. Ngài phán: “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin đều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn ” (Giăng 16:24).
Vậy, nếu Chúa đáp lời: hoặc được, hoặc không, hoặc chờ đợi, chúng ta cũng “hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện ” (Rô-ma 12:12).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn