Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôi thấy nhiều tín đồ Tin Lành chẳng tốt lành gì…

Tôi thấy nhiều tín đồ Tin Lành chẳng tốt lành gì, có khi còn bê bối hơn người không có đạo nữa.

Không có một tín đồ Tin Lành nào, kể cả Mục sư, tự nhận mình là người tốt cả, vì tất cả đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời phải xuống trần để chịu chết cứu chuộc nhân loại. Khi tin Chúa thì cuộc sống người đó sẽ được Chúa cai trị để có một đời sống mới. Tuy nhiên có một số người chỉ “theo đạo”, chỉ làm “tín đồ Tin Lành” mà không tiếp nhận Chúa thật sự nên còn sống theo đời sống cũ, cũng bê bối, cũng phạm tội… Vì vậy vấn đề không phải là ai tốt ai xấu, nhưng vấn đề là ai tiếp nhận Chúa ai không.
Hơn nữa, Lời Chúa không bảo chúng ta phải nhìn xem người nào, mà dạy rằng: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin ” (Hê-bơ-rơ 12:2). “Vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài ” (I Phi-e-rơ 2:21).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn