Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Khi nền văn minh nhân loại tiến bộ…

Khi nền văn minh nhân loại tiến bộ thì con người có thể dùng nhiều phương cách khác để giúp con người sống đạo đức hơn.
Nói vậy chẳng khác nào chúng ta cho rằng các tiền nhân của chúng ta đã không thể sống đạo đức hơn chúng ta bởi thời xưa đâu có văn minh như ngày nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì lại khác. Con người càng văn minh thì càng phạm tội cách tinh vi hơn. Cứ nhìn xem những diễn biến trên thế giới thì rõ. Nền văn minh tiến bộ đó giúp con người tạo ra những thứ vũ khí giết người hàng loạt trong nháy mắt,…
Vì con người đã phạm tội, bản chất tội lỗi châm rễ ở trong mỗi chúng ta, chỉ khi nào giải quyết được vấn đề tội lỗi thì mới có thể nói đến sống đạo đức được. Chẳng có phương cách nào để giải quyết vấn đề tội lỗi ngoài Đức Chúa Giê-xu! Nếu bạn mong muốn sống một cuộc sống đạo đức thì hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để tội lỗi được tha, đời sống được đổi mới. Khi ấy ma quỷ cũng chẳng thể nào kiện cáo bạn trước mặt Chúa được nữa.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn