Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôi không thể bỏ thuốc lá được nên ngại đến nhà thờ

Thật ra hút thuốc hay uống rượu không phải là tội lỗi gì cả. Bạn được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm nên không phải ai bỏ rượu bỏ thuốc hoặc ai sống tốt mới được cứu. Tuy nhiên, khi một người đã được Chúa cứu, đã quyết định đồng chết và đồng chôn con người cũ với Chúa để sống bằng con người mới (II Cô-rinh- tô 5:7), thì người ấy phải có nếp sống mới theo tiêu chuẩn sống của Kinh Thánh. Sự đổi mới nầy không phải một sớm một chiều mà có được, nhưng là một sự đổi mới liên tục từng ngày cho đến khi gặp Chúa (Cô-lô-se 3:10).
Chúng tôi tin rằng khi bạn thấy ngại vì còn một vài tật xấu nào đó thì chính bạn đang đổi mới, vì nếu không bạn sẽ chẳng thấy ngại gì cả. Và chính vì bạn đang trên tiến trình đổi mới nên có thể bạn chưa bỏ được thuốc ngay, đây cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là bạn biết nhờ cậy Chúa để đổi mới cuộc sống mỗi ngày chứ không phải cứ dậm chân tại chỗ. Quá trình đổi mới có phần của bạn là ước muốn, cầu xin và quyết tâm; phần của Chúa là ban quyền năng và sức lực để bạn có thể đổi mới được. Nhanh hay chậm không ai giống ai, miễn là có đổi mới từng ngày. Xin Chúa cho bạn không mặc cảm nhưng cứ nhờ cậy Chúa để nhóm lại với Hội Thánh, chính sự gắn bó với cộng đồng cũng là một nguồn năng lực giúp bạn bỏ thuốc lá đấy.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn