Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôi có thể thờ phượng Chúa ở nhà riêng?

Chúa ở khắp nơi, vậy tôi có thể thờ phượng Chúa ở nhà riêng vào ngày Chúa nhật mà khỏi đến nhà thờ được không?

Đúng là Chúa ở khắp mọi nơi, không ai giới hạn Chúa trong nhà thờ được. Tuy nhiên, thờ phượng mà không cần đến nhà thờ thì chưa đủ, vì thờ phượng của con cái Chúa ngoài việc tôn cao Danh Chúa còn có sự thông công với nhau nữa. Thập tự giá có hai chiều, chiều đứng là mối liên hệ giữa người với Đức Chúa Trời, chiều ngang là mối liên hệ giữa người với người, thiếu đi một chiều thì không thành hình thập-tự được. Đạo Chúa không dạy tín hữu đi tu, xuất thế, sống mà không cần đến người khác, nhưng ngược lại con cái Chúa phải nhập thế, sống với người để bày tỏ Chúa cho mọi người. Bạn cần có tinh thần thờ phượng trong tất cả mọi sinh hoạt của mình trong sáu ngày, nhưng ngày Chúa-nhật bạn cần đến nhà thờ, ngoài việc thờ phượng và tương giao với anh em cùng đức tin, bạn còn có nhiều cơ hội học hỏi Lời Chúa, dâng hiến, được cầu thay và giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu nữa. Tin rằng khi bạn gắn bó với Hội Thánh, bạn sẽ trông mong đến ngày Chúa-nhật vô cùng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn