Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôi đã thụ lễ báp-têm, nhưng không thấy khác lạ gì cả?

Tôi đã thụ lễ báp-têm, nhưng tại sao sau khi lên khỏi nước tôi không cảm thấy có gì khác lạ cả?

Nhiều người sau khi quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa cũng có đồng một thắc mắc như vậy. Thật ra “cảm thấy” là dựa trên cảm xúc, mà cảm xúc thì thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh, ví dụ như một người đang yêu thì uống ly nước trà cũng cảm thấy “ngọt”, ngược lại cũng ly nước trà đó nhưng người thất tình có cảm giác “đắng”! Lúc đang vui bạn sẽ cười khi nghe kể một chuyện vui, nhưng khi đang buồn, bạn sẽ bực mình khi ai đó kể chuyện cười với bạn. Khi học vật lý ai cũng biết thí nghiệm nhúng hai tay vào hai thau nước nóng và lạnh, sau đó cho cả hai tay vào thau nước ấm, kết quả tay trước đó nhúng vào thau nước nóng sẽ cảm thấy mát, còn tay kia cảm thấy nóng. Cảm giác không hoàn toàn chính xác, do vậy sau khi tin Chúa hay sau khi chịu phép Báp-têm, có người có cảm giác có người không thấy gì cả, ngay cả những người có cảm giác cũng không ai giống ai.
Có cảm giác hay không hoàn toàn không quan trọng, điều đáng nói là bạn có đức tin thật sự nơi Chúa hay không. Vì đức tin không lệ thuộc vào cảm xúc cũng không lệ thuộc vào hoàn cảnh, nên chỉ có đức tin mới đáng tin cậy. Khi quyết định cầu nguyện tiếp nhận Chúa, bạn tin chắc Chúa Giê-xu nghe, nhậm lời tha tội, bước vào lòng bạn và nhận bạn làm con cái của Ngài, thế là đủ. Khi thụ lễ Báp-têm, bạn tin chắc mình đồng chết, đồng chôn và đồng sống với Chúa, hãy đứng dậy và sống cuộc đời mới, bạn tin thế là đủ, giống như khi bạn uống thuốc trị bệnh, dù bạn không có cảm giác thuốc đang vận hành trong người bạn như thế nào thì thuốc vẫn không vì thế mà mất tác dụng. Mong bạn đặt đức tin mình cách vững chắc nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn