Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đi nhà thờ đều đặn có được cứu không?

Tin Chúa rồi đi nhà thờ đều đặn thì có được cứu hay không?

Xin trả lời nhanh với bạn là chúng ta được cứu không do việc làm nhưng do đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì vậy không phải ai đi nhà thờ đều thì được cứu còn ai đi ít thì không. Bạn cần phân biệt giữa một người chuyên tâm đi nhà thờ, vì mong rằng bởi việc chịu khó đi nhà thờ của mình mà Đức Chúa Trời đoái xem, với một người chuyên tâm đi nhà thờ vì mình yêu Chúa. Đức tin khiến bạn được cứu, nhưng khi bạn được cứu bởi đức tin rồi thì chắc chắn bạn sẽ khao khát đến nhà thờ để thờ phượng, ca ngợi, tôn vinh Chúa và để được tương giao với anh em trong Chúa với nhau. Như vậy đi nhà thờ để được cứu và vì tôi được cứu nên tôi ham thích đi nhà thờ hoàn toàn khác nhau.
Nếu bạn ít đi nhà thờ, xin bạn xem lại nguyên nhân vì sao, có thể bạn chỉ theo đạo chứ chưa tiếp nhận Chúa thật sự nên việc đi nhà thờ chỉ là một sự cố gắng để mong Chúa chấp nhận bạn; có thể bạn đã tin Chúa rồi nhưng chưa yêu Chúa đủ; có thể bạn đang coi công việc trọng hơn sự thờ phượng Chúa… Mong bạn chân thành với Chúa để tìm ra nguyên nhân và chữa trị.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn