Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm thế nào để tôi có thể yêu Chúa nhiều hơn?

Chúng ta là những con người tội lỗi nên không thể nào yêu đúng được, chúng ta chỉ có thể yêu một cách đúng đắn khi có bản chất của Đấng Yêu-thương, là Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta mà thôi. Vậy trước hết bạn phải tin Chúa thật sự để có Chúa trong lòng, sau đó bạn mới có thể yêu Chúa được (I Giăng 4:19).
Bạn cần sống với Chúa mỗi ngày, phát triển mối tương giao với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện để tình yêu Chúa mỗi ngày mỗi nẩy nở. Nếu không gần Chúa và tương giao với Ngài thì làm sao có thể yêu được?
Hãy vâng giữ Lời Ngài dạy dỗ trong Kinh Thánh, khi bạn nghe giảng nếu được Chúa nhắc nhở điều gì thì hãy làm theo (Giăng 14:21).
Hãy sống với anh em trong Chúa bằng cách nhóm lại với các ban ngành cùng nhóm tuổi với mình, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, cầu thay cho nhau (I Giăng 4:20, 21).
Tóm lại bạn có thể tự trắc nghiệm xem mình có yêu Chúa hay không bằng cách tự hỏi:
– Tôi đã tin Chúa thật sự hay chưa?
– Tôi có ham thích đọc Kinh Thánh và cầu nguyện hay không?
– Tôi có sống theo Lời Chúa dạy hay không?
– Tôi có yêu anh em mình hay không?
Chúc bạn thoả lòng trong tình yêu của Chúa.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn