Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thiên sứ có thật không?

HỎI: Thiên sứ có thật không?

ĐÁP: Thiên sứ là có thật, và họ có thật vì Đức Chúa Trời có thật. Đức Chúa Trời đã tạo ra họ để hầu việc Ngài, và họ không giống chúng ta, họ là những người thuộc linh không có thân thể vật chất (mặc dù có lúc họ có thể mang hình dạng con người). Mục đích duy nhất của họ là thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, và bất cứ khi nào chúng ta gặp họ trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy chính xác họ đang làm gì. Kinh Thánh nói “tất cả các thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi“ ( Hê-bơ-rơ 1:14).Kinh Thánh Cựu Ước nói đến các thiên sứ hơn 100 lần, còn Tân Ước nhắc đến khoảng 165 lần. Dĩ nhiên, bất cứ lẽ thật nào chỉ cần được phát biểu một lần duy nhất trong Kinh Thánh là đủ cho chúng ta công nhận đó là lẽ thật rồi, nhưng một đề tài được đề cập đến thường xuyên như đề tài các thiên sứ, thì lại càng khó phủ nhận bội phần.

Sự thực hữu của thiên sứ được đề cập trong 34 sách của Kinh Thánh từ các sách trước nhất (hoặc Sáng Thế Ký hoặc Gióp) cho đến sách cuối cùng.

Bên cạnh đó, lời dạy của Chúa chúng ta bao gồm rất nhiều câu nói các thiên sứ là những hữu thể thực hữu. Cho nên phủ nhận sự thực hữu của thiên sứ tức là nghi ngờ tính chân thật của Ngài.


A. Trong Thời Cựu Ước:
Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn trình bày các thiên sứ là những tạo vật thực hữu, khách quan và đang tồn tại. Họ không hề bị kể là những ảo giác hay là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong 34 lần xuất hiện từ ngữ này trong các tác phẩm của Môise, những thiên sứ luôn luôn xuất hiện như các tạo vật thực hữu, làm những việc cụ thể tiêu biểu cho sự phục vụ của họ với tư cách sứ giả (dĩ nhiên, đây là ý nghĩa của cả từ ngữ Hêbơrơ lẫn Hy Lạp chỉ về các thiên sứ). Ví dụ: Ápraham đã ăn uống và trò chuyện với các thiên sứ (Sáng Thế Ký 18). Nhiều câu Kinh Thánh trong Ngũ Kinh và Các Quan Xét nói đến Thiên Sứ của Đức Giêhôva, một Đấng dường như là Đức Chúa Trời. Một thiên sứ đã thi hành sự đoán phạt Ysơraên sau khi Đavít sai lầm tu bộ dân sự (2Sa-mu-ên 24:16 – hầu như không thể là ảo ảnh). Êsai nhắc đến sêraphin (6:2), và Êxêchiên nói đến chêrubin (10:1-3). Đaniên nhắc đến Gápriên (9:20-27) và Micaên (10:13; 12:1).Xachari thường xuyên nói các thiên sứ là những đại sứ của Đức Chúa Trời (đoạn 1) và là người giải nghĩa khải tượng (đoạn 1-6). Trong Thi thiên, thiên sứ được mô tả là các tôi tớ của Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và giải cứu dân sự Đức Chúa Trời khỏi bị tổn hại (34:7; 91:11; 103:20)


B. Trong Thời Tân Ước
Ngoài những điều Chúa chúng ta dạy về các thiên sứ, những trước giả Tân Ước cũng khẳng định sự thực hữu của thiên sứ. Các trước giả sách Phúc Âm liên hệ chức vụ của thiên sứ với sự Giáng sinh, đời sống,sự phục sinh và sự thăng thiên của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 2:19; Mác 1:13; Lu-ca 2:13; Giăng 20:12; Công vụ 1:10-11).
Trong bản ký thuật sách Công Vụ Các Sứ Đồ,các thiên sứ đã dự phần giúp đỡ những tôi tớ của Đức Chúa Trời, mở toang cửa ngục cho các sứ đồ (5:19; 12:5-11), hướng dẫn Philíp và Cọtnây trong chức vụ (8:26;10:1-7), và khích lệ Phaolô đang khi gặp cơn bão trong hành trình đến Rôma (27:23-25).
Phaolô (Ga-la-ti 3:19; 1Ti-mô-thê 5:21), trước giả của thư Hêbơrơ (1:4), Phierơ (1Phi-e-rơ 1:12) và Giuđe (câu 6) thảy đều thừa nhận sự hiện hữu của thiên sứ trong những tác phẩm của họ. Trong sách Khải Huyền, khoảng 65 lần nói rõ đến các thiên sứ, nhiều hơn bất cứ sách nào khác của Kinh Thánh. Rõ ràng Thánh Kinh Tân Ước cung cấp chứng cứ minh bạch, phong phú, không phủ nhận được về sự thực của các thiên sứ.


C. Trong Sự Dạy Dỗ Của Đấng Christ
Các thiên sứ đã hầu việc Đấng Christ tại đồng vắng sau khi Ngài chịu cám dỗ bởi Satan (và dĩ nhiên không có phóng viên nào hiện diện trong sự cám dỗ đó, nên cho thấy tính đáng tin cậy của Ngài đàng sau câu chuyện này). Ngài dạy rằng tình trạng của con người trong sự phục sinh sẽ giống như thiên sứ vậy; có nghĩa là không sinh sản (Ma-thi-ơ 22:30). Các thiên sứ sẽ tách người công bình ra khỏi kẻ ác trong thời đại cuối cùng (13:39) và sẽ đi cùng với Chúa trong lần đến thứ hai của Ngài (25:31). Thậm chí khỏi cần nói thêm hoạt động của Đấng Christ đối với các quỉ, cũng đủ bằng chứng cho thấy Ngài đã tin nơi sự thực hữu của các thiên sứ.
Mặc dù thỉnh thoảng thiên sứ hiện ra cho chúng ta, phần lớn họ vô hình và công việc của họ là ở phía sau và chúng ta không nhận biết họ. Chỉ lúc nào chúng ta lên thiên đàng, chúng ta mới nhận ra họ đã làm gì để bảo vệ chúng ta và họ làm việc vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta không được thờ phượng họ. Kinh thánh nói – nhưng chúng ta được họ an ủi và cảm tạ Chúa vì họ. Về phần mình, chúng ta chỉ tìm thấy niềm hy vọng của mình trong Đấng duy nhất xứng đáng với đức tin của mình: Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và chỉ duy Ngài ban cho chúng ta món quà của sự sống đời đời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn