Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kinh Thánh và khoa học có trái ngược nhau?

HỎI: Là một người trẻ và mới tin Chúa, tôi tiếp nhận nhiều kiến thức khoa học. Xin cho hỏi: Khoa học và Kinh Thánh có đi ngược lại nhau không?

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã đặt một câu hỏi rất hay. Nếu hỏi: “Khoa học và Kinh Thánh có đi ngược lại nhau không?” thì xin trả lời cùng bạn là: Khoa học và Kinh Thánh không bao giờ đi ngược nhau, cũng không mâu thuẫn nhau.

Khoa học nghiên cứu về thế giới, sự chuyển động của vật chất, các định luật trong vũ trụ, thiên nhiên và rất nhiều lĩnh vựa khác nữa.

Khi các nhà khoa học càng nghiên cứu sâu, đi xa hơn ra ngoài vũ trụ thì họ biết rằng thế giới, vạn vật được dựng nên bởi Đức Chúa Trời một cách khôn ngoan, quyền năng. Mà những điều họ nghiên cứu, đào sâu đã được Kinh Thánh viết ra từ rất lâu rồi và đa số các khoa học gia khi nghiên cứu về vấn đề gì thì họ đều dựa vào Kinh Thánh.

Các nhà khoa học ngày hôm nay đang đi tìm những điều cổ xưa trong Kinh Thánh đã viết và họ đã đào bới, khám phá được những gì mà Kinh Thánh đã ghi chép.

Khi các phi hành gia chưa ra khỏi trái đất thì họ còn mù mờ về trái đất mình đang sống, nhưng từ khi các phi hành gia bay ra khỏi trái đất để thám hiểm mặt trăng thì họ mới nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho hành tinh chúng ta.

Đa số các nhà khoa học, trên 95% đều tin nhận một Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng tạo dựng nên trời đất và muôn vật.

Chúng ta xem một số câu Kinh Thánh để thấy giữa khoa học và Kinh Thánh không đi ngược nhau mà hỗ trợ nhau.

+ Ví dụ về việc tạo ra màu sắc, vằn đốm cho con chiên thì chúng ta thấy Sáng Thế Ký 30:37-39 đã ký thuật Gia-cốp đã làm được điều đó và mãi đến sau nầy các nhà khoa học mới nghiên cứu về lai tạo giống.
+ Về trái đất của chúng ta thì ông Gióp đã nói trong sách (Gióp 26:7-8), Ngài treo trái đất trong khoảng không không, Chúa trải Bắc Cực ra trong vùng trống. Trái đất rất lớn nhưng Ngài treo nó trong khoảng không mà không có một trục nào chống đỡ; còn Bắc Cực thì Ngài trãi nó ra một vùng rộng lớn, tại đó Ngài dự trữ những nguồn nước, thực phẩm cho con người.
+ Chúa định luật mùa màng, thì tiết, ngày và đêm (Sáng Thế Ký 8:22) để con người cầy cấy, nghỉ ngơi, thâu hoạch cho nó theo mùa.

Qua những điều trên, chúng ta thấy rằng khoa học cần đến Kinh Thánh nhiều hơn và không thể nào phủ nhận Kinh Thánh, khoa học không thể nào đi ngược lại với Kinh Thánh vì nếu khoa học đi người lại Kinh Thánh sẽ dẫn con người đến bệnh tật, diệt vong.

Khoa học muốn phát triển, muốn đi xa hơn thì cần phải nhờ đến Kinh Thánh, cần đến Kinh Thánh. Điều nầy cho chúng ta thấy Kinh Thánh không phải là một cuốn sách khoa học mà Kinh Thánh là một quyển sách, một bức thư lớn được Đức Chúa Trời gởi đến cho con người để con người đọc và biết Chúa để tin nhận Chúa.

Xin Đức Chúa Trời ban ơn cho quý vị trong việc đọc và nghiên cứu về Lời của Đức Chúa Trời. Hãy áp dụng những gì mình học được trong Kinh Thánh để giúp ích cho công việc Chúa và giúp ích cho nhiều người khác biết đến Chúa qua Kinh Thánh chớ không phải chỉ tìm những kiến thức về Kinh Thánh.

(Theo sự hỗ trợ của MSNC. Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn