Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao lại theo một tôn giáo ngoại lai?

Tại sao chúng ta không theo truyền thống của ông bà để lại mà lại theo một tôn giáo ngoại lai?

Ngày nay chúng ta đã bỏ đi bao nhiêu truyền thống của ông cha mình? Tại sao bạn không mặc áo dài khăn đóng? Tại sao bạn phản đối khi bị cha mẹ áp đặt cho mình người phối ngẫu? Tại sao ngày tết cổ truyền bạn không trồng cây nêu, không đốt pháo? Tại sao??? Vì có những truyền thống không phù hợp. Truyền thống do con người đặt ra nên cũng thay đổi theo không gian và thời gian. Không thể coi Tin Lành là một truyền thống mới mà là chân lý muôn đời không thay đổi. Cũng không thể coi Tin Lành là tôn giáo ngoại lai vì Tin Lành là Tin vui về Đức Chúa Trời giáng sanh làm người để cứu chuộc nhân loại. Tin Lành không đến từ con người của bất kỳ nước nào cả nhưng đến từ Đức Chúa Trời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn