Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao người Tin Lành không tin vào thuyết luân hồi?

Trước hết vì chúng tôi tin Lời Chúa, Kinh Thánh cho biết con người gồm hai phần, thể xác được nắn nên bằng vật chất (bụi đất), và linh hồn là hơi sống của Đức Chúa Trời ban cho, khi chết, bụi đất trở về với bụi đất, còn linh hồn không chết mà chịu phán xét để hoặc sống đời đời hoặc chết đời đời.
Sau nữa vì có một số điều về thuyết luân hồi chúng tôi cảm thấy không được chính xác cho lắm. Thứ nhất nếu con người có thể luân hồi làm con vật và ngược lại thì con người đã bị đồng hoá với con vật? Thật ra Đức Chúa Trời dựng nên con người là sinh vật cao quý nhất mang hình ảnh của Ngài, không thể coi con người ngang hàng với con vật được. Thứ hai nếu có luân hồi thật thì tổng số con người và mọi sinh vật khác trên trái đất phải không đổi hoặc càng ngày càng giảm đi do có một số người thành chánh quả không còn luân hồi nữa. Tuy nhiên thực tế dân số luôn gia tăng. Có người nói rằng dân số gia tăng là do có một hành tinh trong vũ trụ bị huỷ diệt nên “dân số” trên đó đầu thai về trái đất. Nếu vậy thì phải có sự gia tăng đột ngột chứ không thể gia tăng từ từ như hiện nay. Thứ ba nếu trong điều kiện lý tưởng, mọi người đều đi tu hết, không dựng vợ gả chồng, không sinh sản, khi ấy có một linh hồn đủ tiêu chuẩn đầu thai làm người, thì linh hồn ấy sẽ đi đâu? Lên trời cũng không được, xuống đất lại không xong, bánh xe luân hồi dừng lại???
Chúng tôi nghĩ rằng không có ai tu luyện suốt đời mà trước khi nhắm mắt tắt hơi tin chắc mình được cứu cả, chính vì vậy thuyết luân hồi sẽ an ủi họ, kiếp nầy chưa được thì đợi đến kiếp sau. Thật ra không ai tự mình cứu mình được cả, như một người không biết bơi mà rơi xuống nước, không thể nào người ấy học bơi để tự cứu mình được mà phải nhờ một người khác cứu mình. Con người đang ở trong tội lỗi, chỉ có Chúa Giê-xu chịu chết trên Thập tự giá mới có thể chuộc tội cho chúng ta mà thôi. Ai tin Chúa Giê-xu người ấy được tha tội và được sống một cuộc đời mới có Chúa ngự trị trong lòng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn