Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạo làm người đúng nhất?

Chúng tôi rất đồng ý với bạn là Đạo làm người là đúng nhất, đó cũng là mục đích của Đạo Tin Lành rao giảng Lời Chúa dạy: Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi… Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình ” (Ma-thi-ơ  22:37-40).
Qua Lời Chúa dạy, bạn thấy rõ Tin lành không dạy người ta làm thần, làm một loại siêu nhân, hay làm ma quỷ, nhưng dạy con người làm người trọn vẹn qua hai phương diện với Trời và với Người.
Bạn chỉ cần làm người, chắc chắn bạn cũng muốn nghe một Thánh Nhân than thở: “Làm người khó thay! ” Thánh nhân mà còn than thở như vậy thì bạn với tôi có hơn gì.
Tại sao làm người khó? Như Lời Chúa Giê-xu dạy, khó là vì con người thiếu lòng kính Chúa, nên khó yêu thương người.
Bạn đã ý thức Đạo làm người là đúng nhất, thế thì bạn bày tỏ hành động làm người đúng nhất: ấy là kính Chúa, bằng sự vâng lời Chúa dạy, ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm chủ đời sống bạn; Khi đó tình yêu của Chúa trong bạn sẽ khiến cho bạn yêu thương người. Làm người như vậy không thẹn với Trời, mà cũng không thẹn với người. Chúng tôi nghĩ đó là tâm ý của bạn. Thế thì bạn còn chờ gì mà không tiếp nhận Chúa Giê-xu. Khi ấy, bạn không cần phải cố gắng làm một con người tốt, bèn là bạn sẽ trở thành một con người tốt nhờ ơn và quyền phép của Chúa.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn