Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao tôi gặp quá nhiều hoạn nạn?

Sao tôi gặp quá nhiều hoạn nạn, nhưng cầu nguyện hoài vẫn chẳng thấy được qua khỏi?

Xin gởi đến bạn sự cảm thông trong Chúa giữa lúc bạn gặp hoạn nạn. Dầu vậy, xin bạn cứ vững lòng, đừng nghĩ rằng chỉ có một mình bạn chịu nhiều hoạn nạn. Hãy so sánh với đời sống của ông Gióp (Gióp 1:1-2:10); hoạn nạn mà Phao-lô đã trải qua (IICô-rinhh-tô 11:23-29); hoạn nạn mà các thánh đồ chịu (Hê-bơ-rơ 11:36-39). Những hoạn nạn mà bạn đang chịu có đáng kể không? Mong rằng những phân đoạn Kinh Thánh đó an ủi bạn, và bạn cũng hãy vui mừng vì được đứng chung hàng với các thánh đồ được thử luyện. Thánh đồ Gia-cơ cũng khuyên chúng ta: “Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là đều vui mừng trọn vẹn ” (Gia cơ 1:2).
Chúa Giê-xu đã báo trước: “Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi ” (Giăng 16:33).
Nếu hoạn nạn bạn đang chịu là vì sự công bình, vì cớ Chúa, thì hãy vui mừng. Nhưng hãy cẩn thận suy xét, hoạn nạn cũng có khi xảy đến do tội lỗi, khiến Chúa dùng đòn roi để sửa phạt (Hê-bơ-rơ 12:4-6). Nếu đúng như vậy thì bạn nên tỉnh thức ăn năn ngay.
Trong Ma-thi-ơ 11:28, Chúa kêu gọi hãy trao mọi gánh nặng mình cho Chúa, thì bạn chắc chắn sẽ được yên nghỉ. Và yên nghỉ không phải là bạn sẽ hết hoạn nạn, nhưng là bạn sẽ cùng với Chúa cưỡi lên trên hoạn nạn mà đi. Vậy thì hãy lớn tiếng cảm tạ Chúa, và an nghỉ trong bàn tay yêu thương của Ngài, Ngài sẽ gánh vác và bồng ẵm chúng ta trong mọi khó khăn hoạn nạn.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn