Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cầu nguyện để làm gì?

Mọi việc đều có sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, thế thì mình cầu nguyện để làm gì?

Chúng ta đừng nên hiểu lầm là số phận của mình đã được Chúa an bài, định mệnh sẵn. Đức Chúa Trời biết trước mọi điều sẽ xảy ra và có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Ngài lại đã biết những nhu cầu của chúng ta trước khi mình cầu nguyện (Thi Thiên 139:4). Cũng như cha mẹ biết con mình cần ăn, nhưng con có muốn ăn không? Cho nên cầu nguyện là cơ hội để bạn bày tỏ nhu cầu của mình với Chúa. Vả lại, dẫu bạn là con, Đức Chúa Trời vẫn không hề tước đoạt quyền tự do của bạn, bạn có quyền lựa chọn dâng cuộc đời mình trọn vẹn cho Chúa hoặc là không. Bạn phải thưa chuyện trực tiếp với Ngài, Chúa chỉ sử dụng cuộc đời bạn khi bạn đã dâng lên cho Ngài.
Thêm nữa, cầu nguyện cũng có nghĩa là trò chuyện, tâm sự với Chúa. Có khi bạn không cần cầu xin, nhưng bạn cần tâm sự với Cha trên trời. Cầu nguyện là hơi thở, nó báo hiệu đời sống thuộc linh của bạn đang sống hay không.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn