Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kinh Thánh chỉ là lịch sử của dân Do Thái?

Nói Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời nhưng thật ra chỉ thấy là lịch sử của dân Do Thái mà thôi

Quả thật, Kinh Thánh có ghi chép lại toàn bộ lịch sử của dân Do Thái cho đến ngày quốc gia này bị suy vong vì tội lỗi mà họ đã phạm. Nhưng nếu bạn đã đọc kỹ Kinh Thánh, thì dễ dàng bạn cũng nhận ra lịch sử của con người từ ngày tạo thiên lập địa, nguồn gốc của tội lỗi cho đến số phận của con người trong ngày tận thế cũng đã được Kinh Thánh mô tả vô cùng chi tiết.
Lịch sử dân Do Thái được ghi chép đầy đủ, cho phép mọi người tin rằng Đức Chúa Giê-xu không phải là một huyền thoại, mà Ngài là thật. Những chi tiết của lịch sử giải bày cho con người chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn.
Đến đây, có lẽ chúng ta lại thắc mắc tại sao Chúa lại chọn dân tộc Do Thái để viết lên Kinh Thánh mà không phải là một dân tộc nào khác? Xin thưa, đó là một đặc ân mà Chúa dành cho dân Do Thái qua đức tin của tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Tuy nhiên, “vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn ” (LuLc 12:48). Dân Do Thái đã không xứng đáng là một nước thuộc riêng về Chúa, nên phải chịu vong quốc kể từ khi đóng đinh Chúa Giê-xu lên thập tự giá cho đến gần hai mươi thế kỷ sau (năm 1948) mới được phục quốc. Không một quốc gia nào trên thế giới phải khổ sở và chịu sự ghét bỏ cho bằng dân Do Thái.
Thưa bạn, Đức Chúa Trời chọn dân Do Thái, không có nghĩa là Ngài không yêu thương các dân tộc khác, nhưng Ngài yêu thương tất cả mọi người. Qua dân Do Thái, Kinh Thánh được viết ra, để chúng ta biết được ý chỉ của Ngài, biết được chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Nếu đã tin nhận Ngài, thì bạn chính là tuyển dân của Ngài, là dân Do Thái theo ý nghĩa thuộc linh, và điều quan trọng hơn hết là bạn được làm công dân thiên quốc.
Vậy thì trách nhiệm của bạn là phải nói Lời Chúa cho người khác, đừng ích kỷ như dân Do Thái xưa kia, vốn nghĩ rằng chỉ riêng mình là xứng đáng vào thiên đàng. Cũng nên nhớ một điều, nếu là con dân của Chúa thì bạn sẽ bị thế gian ganh ghét, tìm cách tiêu diệt, nhưng hãy cứ vững lòng vì Chúa đã đắc thắng thế gian.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn