Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúng ta có thể tin Kinh sách nào để được cứu không?

Ngoài Kinh Thánh ra, còn có Kinh sách nào khác để chúng ta tin cậy mà được cứu không?

Dẫu Kinh Thánh có chứa đựng những tư liệu lịch sử, những nguyên tắc y học, thiên văn học, cũng có những áng văn tuyệt tác, lại trình bày cả đến thế giới vị lai,… Nhưng xin thưa Kinh Thánh không phải là quyển cẩm nang để bạn nghiên cứu các bộ môn khoa học đó. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu y học, toán học,… thì tôi khuyên bạn nên tìm các sách chuyên môn. Nếu bạn muốn nghiên cứu về luân lý, đạo đức thì các kinh sách của các tôn giáo khác cũng có thể giúp bạn được điều đó. Nhưng nếu như bạn muốn tha tội, muốn hưởng được sự cứu rỗi thì bạn không thể tìm được bất cứ nơi nào khác ngoài quyển Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
Vậy thì trước hết tôi khuyên bạn phải bắt đầu với quyển Kinh Thánh, bởi vì chẳng những bạn sẽ tìm được sự cứu rỗi linh hồn, bạn lại cũng sẽ nhận lấy sự khôn ngoan. Vì Lời Chúa phán: “Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ ” (IITimôthê 3:15).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn