Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đâu là sự lạ lùng của Kinh Thánh?

Kinh Thánh là một cuốn sách lạ lùng hơn hết, vậy đâu là sự lạ lùng đó?

1.Kinh Thánh lạ lùng trong sự hiệp nhất : đây là thư viện gồm 66 sách, do nhiều trước giả viết ở những nơi khác nhau, vào thời gian cách xa nhau, nhưng hợp lại chỉ là một sách, không hề có sự mâu thuẫn nhau, vì chỉ có một tác giả là Đức Chúa Trời.
2. Kinh Thánh lạ lùng về tuổi tác : là sách xưa nhất trong tất cả các sách mà không hề bị lỗi thời (từ lúc Kinh Thánh bắt đầu được chép đến nay đã là 3.500 năm, và được hoàn thành cũng đã hơn 1.900 năm rồi).
3. Kinh Thánh lạ lùng trong sự xuất bản : là sách bán chạy nhất khắp mọi thời đại, kể cả ngay ngày hôm nay (được biết đến năm 2.000, Kinh Thánh đã được dịch ra 2.800 ngôn ngữ, được in và phổ biến hầu như khắp thế giới).
4. Kinh Thánh lạ lùng về sự hấp dẫn : đây là sách duy nhất được mọi người thuộc mọi thành phần nhân loại đọc đến, không phân biệt tuổi tác, trình độ, tầng lớp, dân tộc, phái tính,…
5. Kinh Thánh lạ lùng về giá trị văn chương : những trước giả viết nên Kinh Thánh phần lớn là những người ít học, nhưng được xem là tuyệt tác văn chương.
6. Kinh Thánh lạ lùng về sự bảo tồn : là quyển sách bị ghen ghét hơn tất cả mọi sách, các vua, các chính quyền nhiều thời đại đã lần lượt đốt, thủ tiêu, cấm đoán Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời đã bảo tồn Lời Ngài, mãi đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại khắp nơi.
7. Kinh Thánh lạ lùng về giá trị biến đổi lòng người : Không ai đọc một sách toán hay sách triết mà cuộc đời được biến đổi cả, nhưng trên thế giới đã có hàng tỷ người được đổi mới đời sống khi đọc Kinh Thánh và hơn thế nữa Kinh Thánh cũng biến đổi địa vị của những con người đó từ chỗ thù nghịch trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Lịch sử chưa hề ghi nhận một trường hợp thất vọng nào khi đặt trọn niềm tin vào Kinh Thánh.
Những điều lạ lùng thì không thể nào kể ra hết được, chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm ơn Chúa vì đời sống chúng ta đã chứng thực được sự kỳ diệu hơn hết của Kinh Thánh. Giờ đây ta kíp mau đem sự kỳ diệu đó đến cho mọi người.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn