Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người Tin Lành có tin vào bói khoa không?

Câu hỏi: Người Tin Lành có tin vào bói khoa hoặc số mệnh hay không?

Trả lời: Người Tin Lành KHÔNG tin vào bói khoa hoặc số mệnh. Người Tin Lành hoặc Cơ Đốc nhân tin Chúa Giê-xu là Chúa và Chủ cuộc đời, có Lời của Đức Chúa Trời, và có Đức Thánh Linh dạy dỗ thì KHÔNG tin và tránh những người làm bói khoa, nói toán.

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3: 16). Thật vậy, từ Cựu ước đến Tân ước, từ Sáng thế ký đến Khải huyền chứa đựng nhiều lời hứa vô điều kiện và có điều kiện, nhiều lời chúc phước lẫn lời rủa sả, cùng vô số lời khuyên dạy, nhắc nhở, răn đe, cảnh báo…vv… Một trong những lời răn đe, cảnh báo trong Kinh Thánh là tiếp xúc, giao tiếp với thế giới tà linh, với người chết hoặc hành nghề bói toán, bói khoa, lý số, bỏ bùa, tế thần, xem chỉ tay hoặc bất cứ điều gì liên quan đến thế giới thần linh đều bị kết tội và ngăn cấm theo tinh thần của Lê-vi-ký 19-20.

Lê-vi-ký đoạn 19 – 20 cung cấp cho Cơ Đốc nhân lời giải thích về việc thực hành đời sống thánh khiết và đạo đức. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong mối liên quan đến sự cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô. Do đó, mãi cho đến sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời kêu gọi con dân của Ngài sống thánh khiết. Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với Môi-se rằng Ngài chọn Y-sơ-ra-ên là một dân thánh, là dân giao ước của Đức Chúa Trời (Xuất-ê-díp-tô-ký 19: 6). Là tuyển dân của Ngài, dân Y-sơ-ra-ên phải biết phân biệt mọi thứ trong nếp sống thánh sạch. Họ phải biết phân biệt điều chi là thanh sạch với điều chi không thanh sạch, và không được sống như các dân tộc ngoại giáo xung quanh họ. Bởi sự hướng dẫn, chỉ dạy của Đức Chúa Trời, Môi-se liệt kê những tập tục, tục lệ bị Đức Chúa Trời ngăn cấm: “Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số…các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi” (Lê-vi-ký 19: 16-31 & 20: 6-8; 22-27). Đây là lời cảnh cáo, răn đe cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ bước vào Đất Hứa đượm sữa và mật, xứ Ca-na-an. Đức Chúa Trời cho dân thánh của Chúa biết dân Ca-na-an, người ngoại bang là dân thờ lạy thần tượng chết, làm theo những tập tục, tục lệ liên kết với Sa tan và các lực lượng ma quỷ của nó. Bởi cớ đó, sứ đồ Phao-lô sau nầy khi viết thư cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô, đã khuyên họ xa lánh việc thờ lạy hình tượng, một loại thờ lạy Sa-tan (1 Cô-rinh-tô 10: 14-22).

Ngày nay, có tôn giáo Tân Thời (New Age Religion) lôi cuốn nhiều người trẻ làm đầy sự trống rỗng tâm linh, đẩy mạnh phong trào Tân Thời. Tư tưởng của phong trào Tân Thời bùng nổ và lan tràn đến nỗi các trường đại học mở các lớp học về yoga, chiêm tinh học, trị liệu bằng sự đụng chạm. Một trong những điều quyến rũ sùng bái, cúng tế đất cổ xưa nhất được tiếp thị như một lợi ích hấp dẫn của tư tưởng Tân Thời đối với nhiều người và ngay cả trong các Hội Thánh. Nhiều người ngày nay đang tìm kiếm thế lực tâm linh từ những thần bí gia Tân Thời, chứ không từ Lời của Đức Chúa Trời. Đây là một sự lừa dối khéo léo của kẻ ác và hoàn toàn không theo Thánh Kinh, hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đấng Christ và các sứ đồ (Xem 2 Phi-e-rơ 3: 10-12; và Ê-phê-sô 6: 10-12).

Hầu như trong mọi nền văn hóa, người ta tạo ra hoặc học cách tiếp cận thế giới thần linh, hoặc giả vờ tiếp cận để có được quyền lực và của cải. Một số bói toán là tiếp cận thế giới thần linh. Tất cả đều nguy hiểm.

Đức Chúa Trời bảo Cơ Đốc nhân tuyệt đối tránh điều nầy. Đây là điều Đức Chúa Trời bảo dân Y-sơ-ra-ên, “Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn, vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy.” (Phục truyền luật lệ ký 18: 10-14, BTTHĐ).

Một minh họa của tư tưởng bói khoa như trong 1 Sa-mu-ên 15: 23: “Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa” (BTTHĐ). Lời Chúa khẳng định tà thuật là tội phản nghịch. Hành động phản nghịch của Sau-lơ ở đây là gì? Khi đọc bản văn Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên 15, chúng ta thấy vua Sau-lơ sắp sửa ra chiến trận nhưng đã không đi cho đến khi làm sinh tế dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúa muốn Sa-mu-ên làm nhiệm vụ dâng sinh tế. Thế nhưng, đã đến giờ ra trận, Sa-mu-ên chưa xuất hiện. Các binh sĩ và vua Sau-lơ nôn nóng chờ đợi Sa-mu-ên, mà chính Sa-mu-ên cần có thì giờ đến đó. Quá mệt mỏi, thất vọng đến nỗi các binh sĩ bắt đầu phản loạn và bỏ trốn. Cần phải làm điều gì đó, nên Sau-lơ tự ý dâng sinh tế và khi ông dâng xong, thì Sa-mu-ên xuất hiện. Sa-mu-ên buồn bực. Và rồi sau khi thắng trận A-ma-léc, vua Sau-lơ được truyền dạy cụ thể là giết mọi gia súc, nhưng ông đã không vâng theo. Sau-lơ đã giữ lại những con tốt nhứt để dâng sinh tế. Chính sau những hành động bất tuân nầy mà Sa-mu-ên nói cho Sau-lơ biết rằng sự phản nghịch là tội tà thuật. Làm sao mà dâng sinh tế trước khi ra trận và giữ lại một số chiên để dâng cho Đức Chúa Trời lại là tà thuật? Tà thuật là tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh, quyền phép và thông tin từ các nguồn ngoài Đức Chúa Trời. Tôi không tin Sau-lơ đang cố gắng nói lời xin lỗi khi giữ lại con chiên làm sinh tế như một thiếu niên bị bắt quả tang lúc làm điều sai trái. Vua Sau-lơ biết ông đang tiếp xúc với một tiên tri và không lừa ai. Sau-lơ chân thành giữ lại chiên để dâng sinh tế. Sau-lơ nghĩ rằng có loại lực huyền bí nào đó trong của lễ sinh tế đó. Đó là lý do tại sao ông đã không ra trận cho đến lúc dâng tế lễ và tại sao ông giữ lại những con chiên. Sau-lơ không chú ý, không quan tâm đến sự vâng lời Đức Chúa Trời.

Thực hiện đúng nghi lễ để dành chiến thắng là mối quan tâm chính của ông. Ông giữ chiên lại vì ông muốn có nhiều của tế lễ hơn để nhận nhiều ơn phước hơn. Sau-lơ mê tín cho rằng nhận được quyền phép hay thế lực nào đó khi thực thi một nghi lễ. Nếu như vậy, Sau-lơ đang tạo ra chiến thắng một cách siêu nhiên bằng nổ lực riêng để dâng sinh tế và nghĩ rằng vì ông thực hiện đúng nghi lễ nên ông sẽ được ban phước. Hơn nữa, tìm kiếm quyền phép trong nghi lễ chứ không từ Đức Chúa Trời là tội tà thuật. Sau-lơ thực hành lễ nghi, dâng sinh tế để có được điều ông muốn đã không chứng tỏ tình yêu và lòng tận hiến của ông với Đức Chúa Trời. Cũng vậy, đeo đuổi lời tiên tri để được hướng dẫn hoặc trông đợi một tiên tri hơn là tìm kiếm Đức Chúa Trời và tập trung vào Lời của Ngài trong Kinh Thánh là dấu hiệu của sự bói toán. Lỗi lầm của Sau-lơ là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những ai thực hành những tập tục huyễn hoặc, những tập tục ghê tởm (1 Sa-mu-ên 28: 3-15; xem Xuất-ê-díp-tô-ký 22: 18; Lê-vi-ký 19: 26, 31; 20:6, 27).

Những phân đoạn Kinh Thánh khác trong Cựu ước cấm đoán việc bói khoa, bói toán và những điều tương tự nằm trong 2 Các vua 17: 17 và Giê-rê-mi 14:14, và trong Tân ước thì Ga-la-ti 5: 20 đề cập đến phù phép là công việc của xác thịt. Nhiều người ngày nay vẫn còn bị lôi cuốn vào bói khoa, bói toán vì họ cho rằng họ có thể kiểm soát cá nhân họ. Con người muốn kiểm soát số phận, đời sống và định mệnh của họ. Họ bị thúc đẩy vào con đường tội lỗi là tự làm chủ đời mình, hơn là trao phó cho Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống họ. Hơn nữa, tư tưởng tà thuật, bói toán, bói khoa độc hại và nguy hiểm đối với đức tin của Cơ Đốc nhân.

Nói tóm lại, người Tin Lành làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì không tin bói khoa, bói toán hay số mệnh. Mạng sống và tương lai của Cơ Đốc nhân nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa có quyền kiểm soát trọn vẹn và tuyệt đối. “Những điều huyền nhiệm thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta” (Phục truyền luật lệ ký 29: 29). Cơ Đốc nhân bị cấm học đòi hoặc làm điều gì có liên kết với những thần thế gian. Trong Đấng Christ, chúng ta phải chết đi những tư tưởng của thế gian, vì Đức Chúa Trời chống lại những ai cầu hỏi những thần linh giả mạo, như những người thực hành bói toán, bói khoa.Cầu xin Chúa Thánh Linh, Thần Lẽ Thật dạy dỗ chúng ta trong Lời Chúa. Muốn thật hết lòng 💟

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn