Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người Tin Lành có coi Kinh Thánh như thần tượng”

Người ta nói: “Tin Lành không thờ hình tượng, nhưng lại coi Kinh Thánh Thánh như thần tượng”.

Sự phê phán này có lẽ đã đến vì một vài thái độ đối với Kinh Thánh của một số người quá khích đã hôn Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh như một thứ bùa trừ quỷ. Phải biết rằng ma quỷ không sợ quyển Kinh Thánh, nó chỉ sợ Lời Kinh Thánh được sử dụng bằng đức tin.
Người Tin Lành chúng ta yêu mến Kinh Thánh, quý trọng Kinh Thánh, nhưng đừng làm người ta hiểu lầm là tôn thờ cuốn sách Kinh Thánh.
Người Tin Lành vâng theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh (Xuất Ê-díp-tô-ký 20:4-6), nên không thờ hình tượng, kể cả quyển Kinh Thánh. Nhưng vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, nên con cái của Chúa phải chuyên tâm đọc, nghiên cứu để làm theo, hầu được đẹp lòng Chúa (Mathiơ 7:12, 24-27). Vì là con của Chúa, chúng ta phải vâng theo những điều Chúa dạy, chúng ta quý trọng, yêu mến, bảo quản Kinh Thánh, nhưng không thờ lạy, coi đó là thần tượng. Lại cũng không giữ riêng Kinh Thánh cho mình nhưng đem ra học hỏi và chia sẻ Lời Chúa cho người khác.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn