Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Những điều cần nhớ khi đọc Kinh Thánh

1.Đọc cách yêu mến.
2. Đọc cách kỉnh kiền.
3. Đọc cách lắng nghe, vì đây là Lời phán của Đức Chúa Trời cho chính mình.
4. Đọc cách suy ngẫm.
5. Đọc cách có hệ thống.
6. Đọc cách thuận phục, sẵn sàng làm theo.
7. Đọc cách đều đặn mỗi ngày.
Hãy khiến Kinh Thánh thành người hướng dẫn và người bạn trong cuộc đời mình. Hãy xin Chúa dạy mình gìn giữ Lời Chúa, binh vực Lời Chúa khi cần và trung tín, dạn dĩ chia sẻ Lời Chúa cho người khác.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn