Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm thế nào để thắng hơn một tội lỗi…

Làm thế nào để thắng hơn một tội lỗi được vi phạm có tính hệ thống, bởi đã là thói quen trước khi tin Chúa?

Thắng hơn một thói quen tội lỗi, là một điều khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa, vì bạn đã nhận ra đó là một tội lỗi cần phải tránh xa. Nhận biết tội lỗi là khởi đầu của sự ăn năn.
Ê-phê-sô 4:25-5:13 dạy: về phương diện bản thân, bạn phải chừa, bỏ, chớ làm,… nghĩa là bạn phải có ý chí dứt khoát, quay lưng lại với tội lỗi quá khứ, và quyết định bắt chước Đức Chúa Trời.
Về phương diện Đức Chúa Trời thì khi bạn cương quyết vùng ra khỏi đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng bạn, quyền năng của Chúa sẽ hành động. Chúa sẽ ban cho bạn năng lực lìa bỏ tội lỗi (Ê-phê-sô 5:14).
Nếu thiếu một trong hai phương diện đó thì bạn sẽ thất bại. Ý chí của bạn mà không có quyền năng của Chúa, thì ý chí đó sẽ lung lay. Quyền năng của Chúa sẽ không kết quả, nếu bạn không muốn, vì Chúa tôn trọng quyền tự do của bạn.
Cảm ơn Chúa, bạn đã có ý thức không muốn phạm tội nữa, hãy đưa ý thức lên một bước là ý chí, nghĩa là quyết định dứt khoát. Sau đó, hãy cầu xin Chúa ban năng lực để đủ sức mạnh từ bỏ.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn