Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Người vô thần, không quan tâm đến tôn giáo

Nếu quả thật có một ai trên thế giới này tự xưng mình là người vô thần, thì người ấy hẳn là Đức Chúa Trời. Bởi để kết luận là không có thần thánh nào cả, thì người ấy phải biết tất cả mọi điều (toàn tri), phải ở tất cả mọi nơi (toàn tại), sống trong mọi thời đại (hằng hữu).
Cho nên, tôi tin rằng tất cả mọi người sống trên trái đất nầy đều không phải là vô thần đúng nghĩa. Có người tin vào một thần linh vô hình, có người đang tin vào một thần tượng nào đó, người khác tin vào một chủ nghĩa, chủ thuyết, có người tin vào một con người mà nhiều người cùng đề cao, có người tin vào khoa học, có người tin vào chính mình… Điều đó có hợp tình hợp lý hay không? Các chủ nghĩa, chủ thuyết lần lượt bị thay thế, khoa học ngày càng nhận ra giới hạn của nó, còn ngay chính bản thân mình có nhiều điều đơn giản mà ta còn thiếu tự tin…
Còn chúng tôi đang tin vào Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, muôn vật và con người. Tin vào Đức Chúa Trời không phải chỉ tin có Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng chính là sống với Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người. Chúng tôi không nói về tôn giáo với bạn, nhưng mời gọi bạn tin Chúa Giê-xu và cùng sống với Ngài? Tin chắc rằng khoảng trống trong tâm hồn bất an của bạn sẽ ngập tràn bình an Thiên Chúa.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn