Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gia đình Cơ Đốc là gì?

HỎI : “Gia đình Cơ Đốc” là từ ngữ mà tôi nghe nhiều người trong Hội Thánh hay nói.  Vậy, gia đình Cơ Đốc là gì? Có những hướng dẫn hay nguyên tắc nào cho gia đình Cơ Đốc không ?

ĐÁP : Về phương diện pháp luật, Luật Hôn nhân và Gia đình định nghĩa “gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau qua hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau.” Về phương diện xã hội, gia đình là đơn vị xã hội nhỏ nhất, là tế bào của xã hội. Về phương diện chức năng, thì gia đình là nơi nuôi dưỡng, xây dựng, hình thành nhân cách của mỗi con người. Gia đình là nơi đem lại sự bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống, những khó khăn trên đường đời. Đó là nơi ta tìm được sự yên ủi cho tinh thần và thể xác.

Gia đình Cơ Đốc là một cơ cấu tổ chức mà nơi đó cha mẹ kết hợp với nhau trong tình yêu của Chúa, con cái được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời. Trong gia đình Cơ Đốc, Đức Chúa Trời phải đứng ở vị trí cao nhất, là Chủ gia đình và Kinh Thánh phải là nguyên tắc sống của mọi thành viên trong gia đình, là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam cho mọi người.

Nền tảng của gia đình Cơ Đốc chính là lòng kính sợ Đức Giê-hô-va. Thi thiên 128 là khuôn mẫu cho gia đình Cơ Đốc. Khi từng thành viên trong gia đình đều kính sợ Chúa thì cả gia đình được phước, Danh Ngài được tôn cao, và sẽ đưa dắt nhiều người đến với Chúa.

Thứ tự trong gia đình Cơ Đốc là Đấng Christ đứng đầu, Ngài là Chủ gia đình. Lời Chúa dạy trong Phục Truyền 6:5 “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi”. Chúa muốn chúng ta phải đặt Ngài lên trên hết, trên cả vợ/chồng, hay cha mẹ hoặc con cái mình. Thứ tự tiếp theo là người phối ngẫu, tức vợ hoặc chồng của mình (Sáng 2:24). Đứng thứ ba là con cái, vì con cái là kết quả của mối quan hệ hôn nhân. Sau con cái là cha mẹ, rồi mới đến bà con họ hàng và những người khác. Dẫu vậy, mối quan hệ nào cũng quan trọng và cũng cần được trân quý, gìn giữ. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa để giữ gìn và vun đắp tất cả các mối quan hệ cho được tốt đẹp, làm sáng Danh Chúa, chứ không nên bỏ bê một mối quan hệ nào cả.

Gia đình Cơ Đốc phải là nơi phản chiếu hình ảnh Đấng Christ, cho nên mỗi thành viên trong gia đình đều có trách nhiệm thể hiện nếp sống Cơ Đốc, cụ thể là:

  • Bổn phận người chồng, người cha :

*  Lu-ca 14:26 Người chồng Cơ Đốc phải luôn đặt Chúa Giê-xu đứng hàng đầu trong đời sống mình.

*  Ê-phê-sô 5:25, 28. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình, yêu vợ bằng tình yêu thủy chung không thay đổi cho dù hoàn cảnh có đổi thay. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, Ngài luôn đòi hỏi sự chân thành, hi sinh để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình vì là sự sống của chính mình.

* Sáng Thế Ký 18:19 “Đức Giê-hô-va đã phán về Áp-ra-ham rằng: ‘Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng…’” Người chồng phải có trách nhiệm như một thầy tế lễ của gia đình, hằng cầu nguyện, nhắc nhở, khuyên bảo và kỷ luật con cái theo khuôn mẫu Kinh thánh.

–     Bổn phận người vợ, người mẹ :

* Sáng Thế Ký 2:18. Vai trò của người nữ là giúp đỡ cho người nam, nên chẳng lạ gì khi người ta thường nói: “Đằng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ”. Người vợ tốt và người mẹ hiền là báu vật mà Đức Chúa Trời ban cho gia đình, họ là nguồn phước lớn từ Chúa ban cho (Châm ngôn 18:22; 19:14)

* Lu-ca 14:26  Người vợ Cơ Đốc cũng phải là người yêu Chúa trên hết, đặt Chúa trước nhất trong đời sống mình.

 * Ê-phê-sô 5:22  Vâng phục chồng- là mạng lịnh Chúa dành cho người vợ. Có thể đây là bài học khó thực hành đối với một số người, nhưng người vợ sẽ không bao giờ được hạnh phúc, bình an nếu không thuận phục kế hoạch của Chúa, vì “chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:23). Đây là trật tự Đức Chúa Trời đã định và gia đình phải bảo vệ trật tự đó. Phá vỡ kế hoạch của Chúa tức là phá vỡ sự bình an của gia đình.

 *Tít 2:4,5 Người vợ Cơ Đốc cũng phải là người yêu chồng bằng tình yêu thủy chung, trọn đời son sắt, không chia lìa dù thuận thời hay nghịch cảnh, trọn lòng trong giao ước hôn nhân. Có trách nhiệm với con cái, yêu thương chăm sóc dạy dỗ, tập tành cho con cái đời sống tin kính Chúa, vì mẹ là người để lại ảnh hưởng thật sâu đậm trên con cái hơn ai hết.   

            –   Bổn phận con cái:    

* Ê-phê-sô 6:1-3. Con cái phải luôn vâng lời dạy dỗ của cha mẹ cho dù cha mẹ chưa tin Chúa, miễn là điều cha mẹ muốn không trái với lời Chúa dạy.

 * Xuất Ê-díp-tô ký 20:12; Châm ngôn 23:22, 25  Bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ bằng cách vâng lời cha mẹ; chăm sóc, tôn trọng cha mẹ khi cha mẹ già yếu; làm những gì có thể để cha mẹ vui lòng mà không ngược với lời dạy của Chúa. Chúa Giê-xu chính là gương mẫu tuyệt vời của sự thuận phục cha mẹ Ngài mà chúng ta phải học theo (Luca 2:51).

Nguyện xin Chúa Giê-xu là Chủ của gia đình, và mỗi thành viên trong gia đình đều yêu kính Ngài để gia đình chúng ta thật sự là một gia đình Cơ Đốc gương mẫu, tôn cao Danh Chúa.                               

Muốn thật hết lòng!

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn