Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đạo Tin Lành có phải là đạo của Mỹ?

Câu trả lời quả quyết là KHÔNG! Tại sao?
Nếu bảo rằng Đạo Tin Lành từ Mỹ mà có, thì là một sai lầm. Vì thế giới mới biết đến Châu Mỹ từ năm 1492, và nước Mỹ mới có từ năm 1776. Trong khi đó Đạo Tin Lành đã lan tràn khắp Âu – Á từ lâu.
Nếu bảo rằng Tin Lành của Mỹ vì do người Mỹ truyền sang cũng là một điều sai. Vì Tin Lành được truyền đến Việt Nam là do những Mục sư người Thuỵ Điển, người Ca-na-đa, người Anh.
Nếu bảo rằng Đạo Tin Lành của Mỹ vì nước Mỹ là nước Tin Lành, cũng là sai. Vì trên thế giới, không phải chỉ nước Mỹ là nước theo Tin lành, mà đa số là ở Đức, Hoà Lan, Thuỵ Điển, Na-Uy, Phần Lan, Nam Triều Tiên…
Nếu nói Đạo Tin Lành là Đạo của Mỹ, vì chữ Giê-xu là chữ Mỹ lại càng không đúng. Vì chữ Giê-xu hay Danh của Chúa Giê-xu không phải là chữ Mỹ, mà gốc là tiếng Hy lạp, một ngôn ngữ thông dụng trên thế giới thời đó (hơn 2.000 năm trước).
Trong khi đó, khi tra cứu về lịch sử thế giới và Kinh Thánh, chúng ta biết hai phương diện về nguồn gốc của Tin Lành.
1. Nguồn gốc trên đất :
Đạo Tin Lành là Đạo của Chúa Giê-xu, và Ngài đã từ trời giáng sanh tại nơi xứ Do Thái, thuộc Á-châu. Nhưng thật kỳ diệu, Tin Lành không phải là Đạo của riêng người Do Thái mà là của cả thế giới.
2. Nguồn gốc từ trời :
Kinh Thánh cho chúng ta biết: Tin Lành về nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Chính Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nên nguồn gốc Tin Lành là từ trời.
Cho nên, một người tin Chúa Giê-xu theo Đạo Tin Lành, không phải là theo một tôn giáo mà là theo một Đạo của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hoá. Con người thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hoá, tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là một việc làm phải lẽ. Người Việt Nam là dân tộc kính sợ Trời, lòng kính sợ đó bày tỏ qua việc lập bàn Thiên, thế lại càng hợp lẽ khi quay về với Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn