Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giá phải trả khi ban cho

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:16-22

“Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.” (BTT)

Có rất nhiều người tin rằng nếu họ làm đủ các việc lành thì Chúa sẽ chấp nhận họ. Nhưng họ đã nhầm. Câu chuyện này hé lộ những nghi ngờ nội tâm của chàng trai trẻ. Anh là người sùng đạo nhưng theo bản năng, anh cảm thấy những gì mình làm vẫn chưa đủ để được nhận ân huệ của Chúa. Anh biết rằng bản thân không có mối liên hệ sống động với Đức Chúa Trời và anh không xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.
Chàng trai trẻ nhận biết uy quyền của Đấng Christ và khiếm khuyết của bản thân về đạo đức, đồng thời muốn học cách sống đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh ta là người “tuân giữ luật pháp” nhưng vẫn hiểu rằng mình không phải là người hoàn hảo. Ngay cả khi được Chúa Jêsus nhắc nhở về Mười Điều Răn và tuyên bố đã tuân giữ đầy đủ, anh vẫn tự hỏi rằng: “Tôi còn thiếu điều gì nữa?”

Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua anh đã không thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tiền bạc mới là “chúa” của anh. Chính tiền đã mang lại cho anh sự an toàn, nhưng khi càng trở nên giàu có thì anh lại càng cảm thấy bất an. Chàng trai trẻ được Chúa Jêsus nhắc nhở rằng chỉ khi loại bỏ được “thần tượng/chúa” đó thì anh mới có thể bắt đầu thờ phượng Đấng Christ và đi theo Ngài. Của cải thật nơi Thiên đàng với sự bình an thật ở hiện tại và tương lai chính là kết quả mà anh sẽ nhận được. Nhưng đó là một bước quá xa đối với chàng trai trẻ. Anh ta sẽ không từ bỏ thần tượng của mình và vì vậy sẽ không thể có được mối liên hệ với Đức Chúa Trời Chân Thần duy nhất.

Chúng ta sẽ được khi cho đi mọi thứ là điều nghe có vẻ lạ lùng. Nhưng nếu chúng ta đang bám víu vào một thần tượng nào đó thì chúng ta không thể nhận biết Đức Chúa Trời. Ngài không chia sẻ vương quyền với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khác (Ê-sai 42:8). Đấng Christ phải là Đấng chỉ huy duy nhất trong đời sống người Cơ Đốc. Đã đến lúc phải loại bỏ các thần tượng, bất kể chúng là ai hay là điều gì.

Lạy Cha yêu dấu! Cảm ơn Chúa vì Ngài không dung túng thần tượng. Con biết rằng Ngài luôn tìm kiếm những tấm lòng hướng về Ngài một cách chân thành và trọn vẹn. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con đã chạy theo các thần tượng của thế gian này, hoặc tìm kiếm thần tượng của riêng mình để mong được bình an và tiếp thêm năng lực mà không nhận ra rằng con đang dần loại Chúa ra khỏi cuộc đời con. Xin Chúa giúp con nhận biết các thần tượng đã khiến con ngày càng xa rời Chúa và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc đời của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn