Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh năm 2022 – Ban Thanh tráng

Trong linh trình theo Chúa, có đôi lúc chúng ta không thể tránh khỏi những nỗi nghi ngờ:
• Chúa có thực sự quan tâm tôi không? Tôi là ai mà Chúa quan tâm?
• Tại sao Chúa ẩn mặt khi con cái Ngài gặp hoạn nạn và Chúa ẩn mặt cho đến khi nào?
• Vì sao kẻ ác cứ vui sướng hả hê? Vì sao Chúa chậm đáp lời cầu nguyện khi con cái Ngài gặp khó khăn?
Những nghi ngờ nếu không được quan tâm, giải quyết đúng cách có thể sẽ hủy phá đức tin của chúng ta khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc đời.
Với mong muốn mỗi chúng ta đều sẽ tìm được câu trả lời dựa trên nền tảng Thánh Kinh nên Ban Điều hành Ban Thanh Tráng sẽ tổ chức buổi bồi linh với các thông tin sau:

  • Chủ đề: “BIỆN LUẬN CÙNG CHÚA”
  • Câu gốc: Ê-sai 1:18
  • Thời gian: 7:00 – 17:00, thứ Sáu 02/09/2022
  • Giảng luận: Truyền đạo Trần Nguyễn Hữu Thiên
  • Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn – cổng 161 Đề Thám, Quận 1 – Phòng Ban Thanh Tráng (lầu 3)

Thân mời anh chị em trong Ban Thanh tráng và quý tín hữu từ 31-40 tuổi có lòng ham thích học Lời Chúa cùng tham dự chương trình bồi linh này. Ước ao qua buổi học, chúng ta sẽ vượt qua những nghi ngờ và tìm lại được chiều sâu trọn vẹn của đức tin nơi Chúa, cũng như phó thác đời sống mình càng nhiều hơn cho Đấng Tạo Hóa thành tín.

Ban Điều hành Ban Thanh tráng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn