Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được kêu gọi để thay đổi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:18-22

“Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.” (BTT)

Khi Chúa Jêsus kêu gọi hai cặp anh em này, thì không phải vì họ là ai, mà là vì Ngài sẽ khiến họ trở nên người như thế nào. Các ngư dân được huấn luyện để ra khơi đánh bắt cá bất kể thời tiết thế nào, ngày cũng như đêm. Cũng vậy, cùng những nguyên tắc sống nầy thật cần thiết để họ trở thành sứ đồ (“những người được sai đi”) của Chúa Jêsus. Mãi cho đến lúc đó, vẫn có rất nhiều điều để họ học hỏi (“môn đồ” có nghĩa là “người học”), khi họ quan sát những gì Chúa Jêsus đã làm và nói, cũng như khi họ chấp nhận lời dạy của Ngài và áp dụng vào thực tế.

Đầu tiên họ được thách thức thay đổi cách sống của mình. Họ biết sự khắc nghiệt khi học nghề với cha họ; bây giờ Chúa Jêsus hướng dẫn họ trở thành những người học việc của Ngài. Tiếp tục làm ngư dân cho họ sự an toàn, và một ngày nào đó họ sẽ trở thành trụ cột trong công việc của gia đình. Còn từ bỏ thuyền thì khiến cho những chàng thanh niên này, cho cha của họ và những người phụ thuộc vào thu nhập của gia đình phải cán đáng một tương lai không chắc chắn. Tuy nhiên, trước sự kêu gọi của Chúa Jêsus, họ đã nói “Không” với lối sống quen thuộc của mình và “Vâng” với một lối sống mới. Tất cả những gì họ biết là Chúa Jêsus sẽ dạy họ cách đánh lưới người thay vì đánh lưới cá.

“Đánh lưới ​​người” là cách diễn đạt mà Chúa Jêsus dùng để nói về sự giải cứu những người trước đây đã bị Sa-tan cầm tù (Lu-ca 4:18-19). Những người này giống như những con cá đi theo lối sống của riêng họ, làm những gì tốt nhất có thể cho bản thân mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Phương pháp “đánh bắt cá” sẽ không phải bằng lưới, móc hay bằng lao mà bằng cách thu hút mọi người đến với Chúa Jêsus khi các sứ đồ rao giảng Phúc âm và bày tỏ quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng trước tiên, những người đánh cá phải học nơi Chúa Jêsus; Sự kêu gọi của Ngài đòi hỏi họ phải thay đổi triệt để lối sống của mình và họ đã hết lòng hưởng ứng.

Môn đồ hóa luôn kéo theo lời kêu gọi đến với những thay đổi bấp bênh trong cuộc sống. “Lời kêu gọi” là sự xác tín chắc chắn bên trong mà Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta phải tuân theo. Khi Chúa kêu gọi, mọi thứ đều an toàn trong tay Ngài. Khi Ngài giảng dạy, các “bài kiểm tra” (những thử nghiệm của cuộc sống) sẽ khó hơn để chúng ta tiến bộ hơn, nhưng Ngài không bao giờ để chúng ta giải quyết các khó khăn đó một mình. Bất cứ nơi nào Chúa sai chúng ta đi, Ngài luôn luôn chu cấp. Nhưng hễ khi nào Ngài kêu gọi, và vì bất kỳ mục đích gì, chúng ta đều được thách thức phải thay đổi. Câu hỏi “mấu chốt” là: “Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ được an toàn trong tay Chúa Jêsus, dù hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta không; hay chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chỉ an toàn nếu ở lại với những gì mình biết và có thể kiểm soát được?”

Lạy Cha Thiên Thượng, con biết ơn Ngài vì đã kêu gọi con theo Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con vì những lúc con sợ hãi trước những thay đổi và không đáp lại lời kêu gọi phục vụ Ngài. Xin giúp con nhận ra rằng Ngài biết cách tốt nhất để thực hiện các mục đích của Ngài và Ngài sẽ luôn chu cấp cho con dân Ngài. Xin giúp con tiếp tục tin cậy, học hỏi và thay đổi để trở thành một phần hiệu quả trong đội ngũ rao giảng Phúc âm của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn