Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đào tạo cho phúc âm

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:23-25

“Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.” (BTT)

Ma-thi-ơ đã không lãng phí thời gian trình bày tổng quan về chức vụ rao giảng Phúc âm của Chúa Jêsus. Chúa đích thân phục vụ: Ngài đã đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài dùng Kinh Thánh để dạy dỗ; Ngài giảng trong các nhà hội về nước Ngài sẽ đến thế nào. Ngài giải thích Tin Lành của Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Phúc âm bằng cách chữa lành mọi thứ tật bệnh. Chúa Jêsus bao gồm cả dân ngoại trong chức vụ của Ngài: khi họ nghe thấy việc Ngài làm, họ đã từ xứ Sy-ri (Syria) và xứ Đê-ca-bô-lơ (Decapolis) của Hy Lạp mà đến với Ngài và được chữa lành. Thậm chí Ngài còn thu hút những lãnh đạo tôn giáo Do Thái từ Giê-ru-sa-lem (Jerusalem). Chúa Jêsus đã giải quyết mọi đau đớn và bệnh tật, tình trạng bại liệt và tội lỗi khi Ngài đuổi quỷ ra khỏi nhiều người và họ muốn trở thành một phần trong vương quốc của Đấng Christ.

Những môn đồ mới của Chúa đã chứng kiến tất cả những điều này. Chúa Jêsus yêu cầu họ giúp đỡ – không phải vì Ngài không có đủ quyền năng để tự mình giải quyết tất cả – nhưng để huấn luyện họ trở thành sứ đồ của Ngài trong một vài năm sau này. Họ nhìn thấy tình yêu thương của Chúa Jêsus trong cách Ngài cư xử nhẹ nhàng với những người bệnh và tàn tật. Họ đã nhìn thấy quyền năng của Chúa Jêsus trong việc phục hồi thị lực, đẩy lùi bệnh bại liệt, chữa bệnh phong cùi và đối đầu với ma quỷ. Họ thấy rằng Chúa Jêsus không phân biệt đối xử giữa người Do Thái và dân ngoại, giữa người tốt và người xấu, hoặc giữa những lãnh đạo tôn giáo Do Thái từ Jerusalem và những người ngoại giáo nghèo khổ từ xứ Sy-ri.

Các môn đồ đang được đào tạo để trở thành sứ đồ, mặc dù họ không biết điều này vào thời điểm đó. Chúa Jêsus đã cố tình đưa họ vào cuộc gặp gỡ riêng tư với thần tính của Ngài. Điều đó thật khó quên đối với Giăng (I Gi 1:1) và Phi-e-rơ (II Phi 1:16). Phần đầu tiên của khóa đào tạo là họ phải học biết Chúa, để rồi ngạc nhiên, thắc mắc, thờ phượng và học cách vâng theo bất cứ điều gì Ngài phán cùng họ. Phúc âm được giảng ra cho đến ngày nay bởi vì họ đã sẵn lòng theo Chúa Jêsus và bị cuốn vào chức vụ rao giảng Phúc âm của Ngài. Họ đã nghe và đã thấy; sau đó họ học cách làm những gì Chúa Jêsus đã làm; và truyền lại những điều đó.

Không có gì thay thế cho thời gian ở với Chúa Jêsus. Nếu chúng ta không nhận biết Chúa của chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể làm việc với Ngài hoặc cho Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu Kinh Thánh nói gì về Chúa Jêsus. Bất kể điều kỳ diệu nào Ngài làm ngày nay, tất cả đều đã được chứng thực bởi những trước giả Kinh Thánh vì họ đã được Đức Thánh Linh soi dẫn. Và đừng ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời đưa bạn vào những trải nghiệm ngoài tầm kiểm soát của bạn: Chúa muốn bạn thấy những điều tuyệt vời Ngài làm. Và đừng dừng lại ở việc chỉ kinh ngạc: hãy giải thích cho người khác biết Đức Chúa Trời yêu họ và đã làm gì để cứu họ. Nếu bạn đang bước theo Chúa Jêsus, tức là bạn đang được đào tạo để rao giảng Phúc âm! Hãy học biết về Chúa, sẵn sàng giúp đỡ Ngài và hãy xem cách mà Ngài sử dụng bạn!

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm ơn Chúa vì bản tính tuyệt vời của Ngài được bày tỏ trong lời nói và việc làm của Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con vì có những lúc con không còn kinh ngạc trước tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài. Xin giúp con hiểu rõ hơn về Ngài và hiểu những gì Ngài đang làm khi con học Lời Ngài. Xin giúp con khiêm tốn và cởi mở, ham học hỏi; vâng lời và tin cậy, hăng hái phục vụ; hướng lòng về Phúc âm và sẵn sàng giải thích Phúc âm của Ngài cho mọi người. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn