Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được chọn dù thiếu sót

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:6b-11

“Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn. Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa; A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia. Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia. Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a. Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người. ” (BTT)

Huyết thống của Chúa Jêsus Christ bao gồm một số nhân vật rất đáng thất vọng. Lẽ ra vua Đa-vít không nên làm cha của Sa-lô-môn: nhà vua đã ngoại tình với mẹ của cậu và giết chồng bà. Con trai duy nhất của Sa-lô-môn là Rô-bô-am khuyến khích mọi người thờ thần tượng và đất nước bị chia đôi. A-bi-gia tạo ấn tượng là tin kính nhưng không thực sự thờ phượng Chúa. A-sa phục vụ Chúa trong 35 năm đầu của triều đại nhưng quay lại chống nghịch Chúa trong 5 năm cuối. Thế nhưng, con trai ông là Giô-sa-phát thì muốn tôn vinh Chúa mặc dù ông đã có một số quyết định sai lầm và thỏa hiệp niềm tin.

Giô-ram đã giết hại anh em mình một cách dã man và trị vì cách độc ác. Ô-xia là một vị vua đắc lực cho đến khi ông trở nên kiêu ngạo và Đức Chúa Trời giáng cho ông bệnh phong cùi. Giô-tham là một vua tốt nhưng không thể lãnh đạo dân chúng yêu mến Chúa. A-cha thì lại độc ác trong suốt triều đại của mình; nhưng Ê-xê-chia, con trai ông, là người tin kính. Còn Ma-na-se thờ thần tượng và hành nghề phù thủy, con trai ông là A-môn còn tệ hơn. Giô-si-a lại rất khác; ông yêu mến Chúa và thiết lập những cải cách lớn về thuộc linh. Tuy nhiên, tội lỗi của Giê-chô-nia cuối cùng đã khiến dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày ở Ba-by-lôn.

Bạn có thể nghĩ, làm sao Đức Chúa Trời có thể chọn những kẻ gian ác như vậy làm tổ phụ của Đấng Christ về phần xác kia chứ? Câu trả lời là, tội lỗi của họ là lý do khiến Chúa Jêsus phải chết. Ma-thi-ơ có lẽ đã thấy lối sống hư hỏng trước đây của mình được phản ánh trong danh sách này. Tuy nhiên, Ma-thi-ơ biết sự tự do khi được tha thứ qua sự chết của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời chọn những người thiếu sót để hoàn thành mục đích của Ngài và Ma-thi-ơ đã vui mừng về điều đó. Và chúng ta cũng nên vui mừng như vậy- nếu không thì không ai trong chúng ta có hy vọng. Vì vậy, chúng ta được khích lệ rằng không có tội lỗi nào xấu đến mức Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta và thực hiện mục đích của Ngài qua chúng ta. Tất nhiên, Ngài muốn chúng ta ăn năn và hợp tác với Ngài như Giô-si-a và Ê-xê-chia (họ đã được Đức Chúa Trời ban phước rất nhiều), nhưng Ngài cũng có quyền năng thực hiện kế hoạch của Ngài ngay cả qua những người xấu xa (mặc dù họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của Chúa).

Kính lạy Chúa là Đấng Tối Cao, con thật kinh ngạc trước cách Ngài thực hiện mục đích của mình thông qua những người biết thờ phượng Ngài, qua những thất bại của họ và thậm chí qua những con người tội lỗi xấu xa. Xin tha thứ cho con vì đã từ bỏ con đường của Ngài, thỏa mãn những ham muốn sai trái và làm ô uế danh Ngài. Xin giúp con quay lại với Ngài, và cho con cơ hội làm việc với Ngài để Ngài được ngợi khen và vinh hiển. Và hãy giúp con trở thành một chứng nhân tốt cho những người xung quanh để họ cũng tìm kiếm sự tha thứ của Ngài và có một hy vọng mới trong cõi đời đời. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn