Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đừng xem thường điều Chúa quý trọng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:10-11

“Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. [Vì Con Người đã đến để tìm kiếm và cứu kẻ bị hư mất.] Xin lưu ý rằng câu cuối cùng này không có trong các bản thảo đầu tiên.” (BTT)

Sự kiêu ngạo luôn luôn coi thường bất cứ điều gì không cổ vũ lòng kiêu ngạo. Chúa Jêsus đã dùng một đứa trẻ để thách thức sự kiêu ngạo của các môn đồ, những người muốn được nổi bật và được ưu tiên trong vương quốc của Ngài. Đối với Ngài đứa trẻ cũng quý trọng như các môn đồ, nhưng các môn đồ không thể nhận biết điều này. Họ nghĩ rằng họ gần gũi với Chúa Jêsus và cho rằng đứa trẻ là người ngoài cuộc; họ đã làm việc cho Chúa Jêsus còn đứa trẻ thì không; họ được biết đến như một nhóm đặc biệt của Chúa Jêsus, còn đứa trẻ thì không ai biết.

Lời cảnh báo chống lại sự kiêu ngạo đã nhắm thẳng vào họ. Họ nghĩ rằng “những đứa trẻ” thua kém họ (còn họ là “những đứa lớn”) nhưng Chúa Jêsus nói rằng họ đã sai. Đánh giá của họ về bản thân không đúng vì mọi người đều phải nên như “một đứa trẻ” nếu họ muốn vào vương quốc của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 18:3). Làm ra vẻ vĩ đại và khinh thường bất cứ ai trong con dân Chúa là khinh thường Ngài (Ma-thi-ơ 25:34-40).

Việc đề cập đến “các thiên sứ của chúng trên trời” được hiểu là mỗi đứa trẻ đều có một thiên sứ bảo vệ. Cho dù điều này có hấp dẫn mấy đi chăng nữa, thì một giáo lý như thế không được chỗ nào trong Kinh Thánh hậu thuẫn cả. Có lẽ câu nói này ám chỉ linh hồn của mỗi tín đồ – trong suốt cuộc đời cũng như sau khi chết – luôn quý giá đối với Ngài. Ý Chúa Jêsus muốn nói ở đây là Đức Chúa Trời không bỏ qua hay coi thường bất cứ ai đến với Ngài, dù họ hư mất và nhỏ bé đến đâu. Vì vậy, các môn đồ của Ngài cũng không được làm điều đó.

Thật tuyệt vời khi biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nhưng điều cốt yếu là phải biết rằng không ai yêu chúng ta hơn Ngài vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 1 Giăng 4:8 chép “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Khinh dể những người mà Đức Chúa Trời yêu thương, cho thấy rằng chúng ta không chia sẻ tấm lòng yêu thương của Ngài. Lời Chúa vẫn áp dụng cho chúng ta ngày nay. Nếu bạn đang làm điều đó, hãy dừng lại. Nếu bạn không muốn dừng lại, hãy tự hỏi bản thân xem bạn có trở nên giống như một “đứa trẻ” không. Nếu không, thì hãy hạ mình xuống trước khi quá muộn.

Lạy Cha thiên thượng! Cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài không ngừng tuôn chảy và chạm đến tất cả những người sẽ ăn năn tánh kiêu ngạo để trở nên như “những đứa trẻ.” Xin tha thứ khi con ao ước trở thành “người lớn” và coi thường “những đứa trẻ” mà Ngài yêu thương. Xin ban cho con một tấm lòng mới cùng chia sẻ các giá trị của Ngài và yêu mến tất cả những gì Ngài yêu quý. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn