Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đừng lo lắng phải nói gì

Kinh Thánh: Mác 13:9-11

“Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết Tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.” (BTT)

Sự bắt bớ dễ làm cho chúng ta chạy trốn, và/hoặc khiến chúng ta mong chờ Chúa trở lại. Cả hai đều có thể đúng và gợi lại câu chuyện Hội Thánh đầu tiên lan truyền Phúc Âm khi bị bắt bớ (Công vụ 11:19). Nhưng Chúa Jêsus nói, khi những người khác ghét chúng ta vì cớ Ngài, đó không phải là dấu hiệu để rút lui, mà là để tiến tới! Vì vậy, khi Chúa Jêsus chỉ dẫn: “phải giữ mình”, đó không phải lời khuyên phải bảo vệ bản thân mà là lặp lại Mác 13:5: “Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng.” Mối nguy lớn hơn sự chết là khi Phúc Âm bị xuyên tạc (Ga-la-ti 1:6-9). Các môn đồ cần cảnh giác và chuẩn bị, để họ không bao giờ từ bỏ Chúa Jêsus là Cứu Chúa và Đấng Chủ Tể. Họ cần phản ứng mạnh mẽ khi bị tấn công (I Phi-e-rơ 3:15). Chúa Jêsus biết rõ những sự chống nghịch trong tương lai; thật ra, Chúa sử dụng điều đó như một phần trong chiến lược truyền bá Phúc Âm.

Thông qua sự bắt bớ, Cơ Đốc nhân sẽ phải giải thích về niềm tin của họ trước giới lãnh đạo tôn giáo tối cao và nhà chức trách. Đức tin nơi Chúa Jêsus không phải để trở thành lòng mộ đạo riêng tư và kín giấu, mà phải được lan truyền. Vì vậy, các môn đồ không được che giấu đức tin của mình, và không phải lo lắng về việc phải tự vệ như thế nào. Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn mọi hành động để rồi thông qua sự chống đối của con người, các vua và các nước sẽ thấy được sự bình an đến từ Đức Chúa Trời (Công vụ 26:24-29).

Đó là kế hoạch hiệp nhất của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh để Phúc Âm phải được giảng ra cho muôn dân (Ma-thi-ơ 28:18-20) trước kì tận thế. Ngài muốn mọi người được cứu nhờ hiểu biết lẽ thật (I Ti-mô-thê 2:4). Ngài không muốn một ai bị hư mất (II Phi-e-rơ 3:9). Bắt bớ là một trong những cơ chế truyền giáo của Chúa. Vì thế, Chúa Jêsus nói: “Chớ có ngại.” Ngài nắm toàn quyền kiểm soát. Ngài biết con đường chúng ta đi và Ngài sẽ tôi luyện chúng ta trở nên công cụ sắc bén trong tay Ngài (Ê-sai 49:2).

Không ai thích sự phản kháng, chống đối hay hận thù. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cảnh giác (với chính mình!). Phản ứng của con người sẽ thôi thúc chúng ta che đậy, đấu tranh, lo lắng và thậm chí nói dối về đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ. Nhưng khi chúng ta hiểu chiến lược của Đức Chúa Trời và cùng làm việc với Đức Thánh Linh (thay vì chống nghịch đường lối Ngài), thì chúng ta sẽ không xem mình là quan trọng, mà tin cậy rằng Chúa biết Ngài đang làm gì. Mục đích là để chúng ta nói về ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ và những người khác sẽ được cứu!

Lạy Chúa Jêsus yêu quý, cảm ơn Ngài đã cho phép những ngày đen tối và đau khổ đến với con để con được trang bị tốt hơn khi làm việc với Ngài, bằng cách nói cho người khác biết vì sao con yêu Ngài. Xin tha thứ cho con khi con quan tâm đến việc cứu chính mình hơn là để Ngài cứu những người khác qua lời chứng của con. Khi đức tin của con bị giễu cợt, nguyện phản ứng của con bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài khi con cất tiếng ủng hộ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn