Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin đối lập với vô tín

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:23-26

“Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.” (BTT)

Vị lãnh đạo tôn giáo nầy tin rằng Chúa Jêsus có thể khiến cho con gái ông sống lại (Mat 9:18). Nhưng Chúa lại trì hoãn đến nhà ông trong khi con gái đang bệnh nằm trên giường. Khi Chúa và mọi người đến nhà ông, họ nghe tiếng than khóc từ ngoài cửa. Vào trong nhà thì họ thấy bé gái đã chết. Vì vậy, khi Chúa Jêsus nói đứa bé chỉ đang ngủ thôi, thì những người khóc thuê ấy cười nhạo Ngài. Nhưng Chúa quở trách họ. Chúa đuổi họ ra ngoài vì họ không còn gì để diễn nữa. Sự vô tín của họ hoàn toàn trái ngược với đức tin của người cha. Chúa Jêsus bước vào nhà, đi theo có Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ bé gái (Mác 5:37-40). Người ta (bao gồm những người tin và không tin) có thể dễ dàng nhận biết rằng Chúa Jêsus là Đấng tể trị mọi tình huống. Người có đức tin tách biệt với người vô tín khi Chúa Jêsus bày tỏ quyền năng của Ngài trên sự chết.

Thật đơn giản! Chúa nắm tay bé gái và nhẹ nhàng gọi bé ngồi dậy (Mác 5:41). Và bé gái đã sống lại! Bé gái đã chết nay đã sống lại và có thể đi lại trong nhà. Chắc hẳn bé gái đã làm cho những người khóc mướn vô tín kia một phen hú vía. Nhưng bạn có thể tưởng tượng, tin tức này đã lan truyền nhanh đến nỗi ai ai cũng biết Chúa Jêsus khiến người chết sống lại. Ngay cả những người không tin cũng phải thừa nhận họ đã sai.

Đức Chúa Trời không cần chứng minh chính mình Ngài cho ai cả, nhưng Ngài ban thưởng cho những ai tin cậy Ngài. Khi Đức Chúa Trời hành động, thì điều ấy diễn ra hết sức đặc biệt. Sự can thiệp của Ngài không đi theo quy trình hay trật tự thời gian bình thường nào cả. Đối với những người không tin, công việc của Chúa là vô nghĩa, nhưng lại là một phần trong mối tương giao liên tục mà những người tin Chúa cần có với Ngài. Khi chúng ta cầu xin Chúa can dự vào hoàn cảnh của chúng ta, thì Ngài nhìn biết đức tin của chúng ta và sẽ làm bất cứ điều gì cần để danh Chúa được cả sáng và con dân Ngài thỏa lòng. Hãy tin cậy Chúa ngay hôm nay. Ngài sẽ luôn đáp lời cầu nguyện bởi đức tin bởi quyền năng của Ngài vào đúng thời điểm.

Lạy Thiên Phụ từ ái, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã thể hiện quyền năng Ngài qua chức vụ của Chúa Jêsus. Xin Chúa tha thứ cho con vì đôi lúc con đã không tin Chúa quan tâm đến tình cảnh của con và con đã không phó trao vấn đề ấy vào tay Chúa. Xin Ngài giúp con nhìn biết được tình yêu, lòng thương xót, quyền năng và năng lực của Ngài để con tin cậy Chúa trong mọi vấn đề khiến con lo lắng. Trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn