Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thánh lễ Báp-têm cho 33 tân tín hữu

Chúa Nhật 10/4 vừa qua trong Chương trình thờ phượng Chúa có Thánh lễ Báp-têm cho 33 tân tín hữu, bao gồm các tân tín hữu mới tin nhận Chúa và các em Thiếu Niên được lớn lên trong Hội Thánh. Đây là niềm vui lớn cho các tân tín hữu sau khi học Lời Chúa phải chờ đợi nhiều tháng để nhận lễ Báp-têm do dịch bệnh ngăn trở và hơn thế nữa đây là cơ hội để các tân tín hữu bày tỏ đức tin nơi Chúa toàn năng hầu nhận được sự sống mới từ nơi Ngài.

Bắt đầu Thánh lễ Báp-têm, ông Võ Văn Tư- Thủ quỹ Hội Thánh cũng là Trưởng ban Truyền giảng cầu nguyện cho chương trình để được Chúa ở cùng và ban phước.

Ông Võ Văn Tư- Thủ quỹ Hội Thánh, Trưởng ban Truyền giảng cầu nguyện cho chương trình

Trong niềm vui được nhận Thánh lễ Báp-têm, các tân tín hữu cùng tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 187 “Vinh thay danh Giê-xu”.

Các tân tín hữu tôn vinh Chúa bài Thánh Ca 187 “Vinh thay danh Giê-xu”

Các tân tín hữu cũng được Mục sư Nguyễn Thế Hiển- Quản nhiệm Hội Thánh hỏi các câu hỏi để xác quyết niềm tin của mình đối với Chúa trước khi nhận Thánh lễ Báp-têm.

Các tân tín hữu xác nhận đức tin của mình qua bài “Tín Điều Các Sứ Đồ”
  • Ý nghĩa của Thánh lễ Báp-têm là gì?

Để xác nhận đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ, đã chết đời sống cũ để sống đời sống mới cho Chúa.

  • Lý do phải làm lễ Báp-têm?

Để bày tỏ kinh nghiệm được cứu rỗi, bày tỏ sự vâng lời Chúa, bày tỏ mình được gia nhập Hội Thánh.

  • Các tân tín hữu xác nhận đức tin của mình qua bài “Tín Điều Các Sứ Đồ”.
Các tân tín hữu nhận quà “quyển Kinh Thánh” trong ngày cam kết sống theo Chúa.

Cầu xin Chúa Thánh Linh cứ tiếp tục thăm viếng, ở cùng, nâng đỡ để các tân tín hữu ngày càng lớn lên trong đức tin, sống đời sống mới ích lợi cho nhà Chúa và cho những người xung quanh.

Một vài hình ảnh trong Thánh lễ Báp-têm

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn