Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức Chúa Trời có phải là cha của thiên sứ không?

Hỏi: Có phải Đức Chúa Trời là “Cha” của thiên sứ không?

Đáp: Các thiên sứ thánh không gọi Đức Chúa Trời là “Cha” vì họ không phạm tội, cho nên không cần được chuộc tội.

Tất cả các thiên sứ sa ngã không thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha” vì họ không thể được chuộc tội. Trường hợp thứ hai là một trong những lẽ mầu nhiệm của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời dành sự cứu rỗi cho loài người sa ngã, nhưng không ban cứu rỗi cho thiên sứ sa ngã. Tại sao vậy? Có lẽ tại vì, không như A-đam và Ê-va là những người bị những kẻ phạm tội cám dỗ, các thiên sứ đã sa ngã khi không có ai phạm tội trước đó, vì thế không có ai cám dỗ họ phạm tội. Vậy, tình trạng tội lỗi của họ là không thể thay đổi được. Tội của họ là không thể được tha, và họ không thể đạt đến sự cứu rỗi.

Các thiên sứ gian ác sẽ không bao giờ muốn gọi Đức Chúa Trời là “Cha” dù có thể họ gọi Lu-xi-phe là “cha”, giống như những kẻ thờ lạy Sa-tan đang gọi. Họ đang chống cự Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ tự nguyện chấp nhận uy quyền làm Chúa của Ngài, trừ khi trong Ngày Phán Xét khi mọi đầu gối phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa (xem Phi-líp 2:9,10).

Ngay cả các thiên sứ thánh là những kẻ muốn gọi Đức Chúa Trời là “Cha” cũng chỉ gọi Đức Chúa Trời là Cha theo nghĩa rộng hơn của từ liệu cha. Là Đấng Tạo Hoá, Đức Chúa Trời là Cha của mọi tạo vật. Vì thiên sứ cũng là thực thể được tạo dựng, nên họ có thể coi Ngài là Cha theo nghĩa nầy. Nhưng từ liệu “Cha” thường được Kinh Thánh dành riêng cho những con người bị lạc mất và đã được chuộc lại. Vì thế, trong ý nghĩa thực, ngay cả những con người bình thường nói chung cũng không thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha” cho đến khi nào họ được tái sinh.

Trích từ “Thiên Sứ: Những bậc thừa hành bí mật của Đức Chúa Trời” by Billy Graham

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn