Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức Chúa Trời có những bộ phận cơ thể như người không?

Hỏi: Em đọc Kinh Thánh và biết Đức Chúa Trời tạo dựng em theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Vậy, Đức Chúa Trời có những bộ phận cơ thể như người không?

Đáp: Không, Đức Chúa Trời không có tay, mắt hay chân. Đức Chúa Trời là một thực thể thiêng liêng không có hình dạng hay thân thể, và Ngài cao trọng hơn bất kỳ thực thể vật chất nào.

Mặc dù Đức Chúa Trời không có thân thể, nhưng Kinh Thánh có nói đến mắt, cánh tay, bàn tay, ngón tay của Đức Chúa Trời v.v… Các thần học gia gọi đó là “Thần nhân đồng hình thuyết” hoặc “thuyết hình người” (Anthropomorphism), là việc sử dụng đặc điểm của người để giải thích một công việc hay thuộc tính thiên thượng. Chẳng hạn, Kinh Thánh ghi lại: “Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện” (Châm ngôn 15:3). Theo nghĩa đen, không phải Đức Chúa Trời có mắt xác thịt như chúng ta, bằng mắt nầy Ngài xem xét mọi người ở thế gian. Đúng hơn là, “thuyết hình người” về mắt Chúa giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Vô Sở Bất Tri, tức là Ngài nhìn thấy mọi việc và biết tất cả.

Đôi khi Kinh Thánh nói đến tay Chúa hay mắt Chúa để truyền tải lẽ thật về hành động toàn năng, toàn tri, và toàn tại của Ngài. Sự toàn tri của Đức Chúa Trời thường hàm ý đến mắt Chúa: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (2 Sử Ký 16:9a). Từ ánh sáng Lời Chúa, không điều gì và không ai trên trời và ở đất có thể trốn thoát khỏi đôi mắt thấu suốt đang theo dõi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn đánh giá, thẩm định, giám sát, coi sóc, và quan phòng cõi tạo vật của Ngài. Chúa nhìn thấy mọi người và biết tất cả – cả người gian ác lẫn người công bình. Cũng vậy, tay hữu Chúa thường ám chỉ hành động quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong bài ca chiến thắng của Môi-se, có lời: “Lạy Đức Giê-hô-va! Tay phải Ngài rạng ngời quyền uy. Lạy Đức Giê-hô-va! Tay phải Ngài nghiền nát quân thù” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-TTHĐ). Bằng cách sử dụng những đặc điểm của con người để mô tả những thuộc tính của Đức Chúa Trời, những người ca hát đã ngợi khen rằng tay hữu Ngài thật vinh hiển trong năng quyền, sự oai nghi của Ngài đánh đổ những kẻ chống nghịch Ngài. Tương tự, có phải Chúa đối diện với Môi-se mặt đối mặt theo nghĩa đen không? Kinh Thánh ghi lại: “Đức Giê-hô-va nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11a-TTHĐ). Trong câu Kinh Thánh, mặt đối mặt là cụm từ mô tả không theo nghĩa đen. Thật không thể vì Đức Chúa Trời không có mặt, mà thay vì đó, cụm từ mặt đối mặt có nghĩa là Đức Chúa Trời và Môi-se chia sẻ tình bạn hữu thân thiết và Môi-se kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, khi Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo ảnh tượng của Ngài, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đặt bản tánh của Ngài vào tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta giống như Ngài mặc dù bị hạn chế. Do đó, chúng ta có khả năng yêu thương, biết điều phải, điều trái, điều đúng, điều sai. Vì chúng ta mang lấy ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nên chúng ta khác với các thiên sứ và loài vật. Việc chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống Đức Chúa Trời cũng có nghĩa chúng ta có thể có một mối liên hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời. Chúa không chỉ ban cho chúng ta nhân cách, tâm trí để suy nghĩ, những cảm xúc để cảm nhận, và ý chí để thực hiện những quyết định, mà còn ban cho chúng ta một bản chất thuộc linh bên trong giúp chúng ta có thể biết Ngài và thờ phượng Ngài.

Bi kịch là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta bị làm hư hỏng bởi tội lỗi (tham chiếu Ê-phê-sô 4:18, 19). Thế nhưng, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và sự đầu phục công việc của Thánh Linh, chúng ta có thể có bản chất thiêng liêng được đổi mới trong chúng ta (tham chiếu II Phi-e-rơ 1:4; Ê-phê-sô 1:4; Cô-lô-se 3:9,10). Một ngày nào đó khi Chúa Jêsus Christ trở lại, mọi con cái Đức Chúa Trời sẽ dự phần trong hình ảnh vinh hiển của Đấng Christ (I Giăng 3:1-3; Rô-ma 8:29; I Cô-rinh-tô 15:49) và được nhìn thấy mặt Chúa (tham chiếu Khải huyền 22:4). Trong lúc chờ đợi sự trở lại của Chúa Jêsus, tín nhân chúng ta có thể nhắm mục tiêu càng gần Đấng Christ hơn và phục vụ Chúa trọn đời.

Nói tóm lại, Đức Chúa Trời không có các bộ phận cơ thể như con người chúng ta vì “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn