Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:16-17

“Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” (BTT)

Chúa Jêsus chịu báp-têm là khởi đầu cho chức vụ của Ngài. Chúa Jêsus đã đồng nhất chính mình Ngài với tội nhân và làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Tuy nhiên việc Chúa Jêsus nhận phép báp-têm cũng chính là tâm điểm để Ngài được xưng là Con Đức Chúa Trời, cùng với Đức Thánh Linh – Đấng ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Chúa Jêsus và ai nấy đều nghe thấy rõ ràng những tiếng phán từ trời của Đức Chúa Cha.

Đó là giờ phút ủy thác từ Thiên thượng vô cùng đặc biệt mà nhờ đó Giăng Báp-tít nhận ra nhân thân thật sự của người em họ là Chúa Jêsus: “Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.” Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: “Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:31-34).

Chúng ta khó hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại có Ba Ngôi, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ rõ đó là lẽ thật. Một số người, do trong lòng nôn nóng muốn hiểu nhân tánh của Đấng Christ, có thể đã không nhận ra sự thật Ngài chính là Đức Chúa Trời. Từ lời tiên tri của Ê-sai, Ma-thi-ơ đã hiểu điều đó: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Mat 1:23, Ê-sai 7:14). Nhân thân của Chúa Jêsus vô cùng quan trọng, đó là lý do tại sao các trước giả Phúc Âm khẳng định cho chúng ta biết Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời (Lu 2:11). Được Ngài kêu gọi là đặc ân lớn nhất và chống nghịch Ngài là điều điên rồ nhất. Tiếp nhận Ngài là điều khôn ngoan nhất. Luôn yêu mến và hầu việc Ngài là cốt lõi của sự thờ phượng Vua trên muôn vua và Chúa của các chúa.

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì từng trước giả Phúc Âm đều xác nhận rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Con. Xin tha lỗi cho con vì đã để bản thân bị cuốn vào các hoạt động tôn giáo mà quên đi đặc ân vô cùng lớn lao là được biết Chúa Jêsus và nhận lãnh sự sống đời đời. Xin giúp con biết trân quý sự tuyệt vời trong mối tương giao với Chúa, giúp con yêu Chúa và hầu việc Ngài mỗi ngày càng hơn trọn đời sống con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn