Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đối mặt với kẻ thù

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:1

“Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.” (BTT)

Có lẽ bạn thấy lạ là sau khi Chúa Jêsus chịu phép Báp-tem, Đức Thánh Linh đã đưa Con Đức Chúa Trời đến đối mặt với Sa-tan. Chúa Jêsus đã nghe lời khen ngợi từ Đức Chúa Cha và đã chịu xức dầu của Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:13-17). Nhưng rồi Đức Thánh Linh đã mang Chúa Jêsus ra khỏi đám đông, và lời khẳng định từ trời, để đối mặt với Kẻ thù. Việc đối mặt với Sa-tan nơi đồng vắng không phải là chuyện tình cờ mà là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sứ mệnh đánh bại Sa-tan của Chúa Jêsus đã chính thức bắt đầu.

Lý do Đấng Christ hiện diện trên đất không phải để làm cho con người dễ chịu hơn, mà là để phá hủy công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8). Việc làm xấu xa của Sa-tan dẫn đến tội lỗi (nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời) và cái chết (hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho sự phản nghịch). Nhưng Chúa Jêsus sẽ thay đổi tất cả những điều đó bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá (Cô-lô-se 2:15). Những tội nhân tin vào Chúa Jêsus sẽ được tha thứ và nhận được sự sống đời đời. Họ cũng sẽ nhận được Đức Thánh Linh giúp cho họ có thể chống lại sự cám dỗ và chứng minh rằng họ không còn ở dưới sự thống trị của Sa-tan.

Cám dỗ là những lời xúi giục của Sa-tan khiến chúng ta làm điều sai trái, kèm theo đó là lời nói dối thuyết phục chúng ta rằng điều đó sẽ tốt cho chúng ta. Sự cám dỗ lôi cuốn bản chất hư hỏng của chúng ta, tạo cơ hội để chúng ta thực hiện ước muốn của bản thân theo những cách không bao giờ làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ chứng minh những gì bên trong chúng ta và phơi bày bản chất nổi loạn của chúng ta (Gia-cơ 1:13-15). Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời để Chúa Jêsus bị cám dỗ – để thể hiện bản chất thánh khiết của Ngài.

Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị cám dỗ, để chúng ta có cơ hội thể hiện đời sống mới của mình khi chúng ta từ chối chống nghịch lại Chúa. Chúa Jêsus đã đối mặt với Sa-tan vì bạn: vì vậy bạn phải chống lại Sa-tan vì Đấng Christ. “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình; có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;” (Gia-cơ 4:7-8). Thay vì đùa giỡn với sự cám dỗ, hãy xem nó như một cơ hội để chống lại lời nói dối xấu xa và đến gần Chúa. Đó sẽ là một trận chiến; nhưng chúng ta có thể chiến thắng nhờ sức mạnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thất bại, huyết của Chúa Jêsus đủ linh nghiệm để thanh tẩy những ai ăn năn, để chúng ta có thể bắt đầu lại.

Kính lạy Chúa là Đấng Chiến Thắng! Con rất vui mừng vì Chúa Jêsus đã đối mặt với Sa-tan và chiến thắng vì con. Xin Chúa tha tội cho con vì có những lúc con đã chiều theo sự cám dỗ và không cầu xin sự giúp đỡ của Chúa để vượt qua. Xin hãy ban cho con sự nhận biết mới mẻ để làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, và một sự sáng suốt tươi mới để xác định những lời nói dối của Sa-tan khi chúng hiện ra trong tâm trí con. Xin Chúa giúp cho cuộc sống của con bày tỏ ra rằng con thực sự muốn yêu và phục vụ Chúa; sẵn sàng thú nhận tội lỗi của mình và nhận được sự tha thứ và một khởi đầu mới. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ! Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn