Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dự phần vào một kế hoạch lớn hơn

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1: 22-23

“Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (BTT)

Đôi khi chúng ta quá lo lắng về việc gì đó đến nỗi không thể nhìn sự việc cách đúng đắn. Làm sao giải quyết cách tốt nhất việc Ma-ri bất ngờ mang thai là vấn đề nan giải của Giô-sép cho đến khi thiên sứ của Đức Chúa Trời báo rằng người vợ hứa của ông không phải là người không trong sạch, mà nàng đang mang thai Con Trời. Tuy nhiên, khi viết Phúc âm của mình, Ma-thi-ơ muốn chúng ta nhìn cặp vợ chồng trẻ qua lời tiên tri của Ê-sai. Những gì đang xảy ra với Ma-ri và Giô-sép là một phần của kế hoạch lớn hơn.

Bảy trăm năm trước, tiên tri Ê-sai đã dự ngôn rằng Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian để sống giữa dân sự Ngài, được sinh ra bởi một người nữ chưa hề ăn nằm với ai. Việc thụ thai của một trinh nữ nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và việc Giô-sép được dự phần trong kế hoạch ấy cũng vậy. Vai trò của Ma-ri và Giô-sép được ký thuật trong Ê-sai 7:14: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” Giô-sép đặt tên cho con trai ấy là Jêsus (Ma-thi-ơ 1:21).

Đức Chúa Trời luôn đi trước hoàn cảnh của chúng ta. Ngài không lăng xăng tìm cách thay đổi thế giới sa ngã, đáp ứng những yêu cầu khẩn cấp từ thế giới băng hoại. Lời Ngài có từ ban đầu, và tất cả những gì xảy ra đều đã được nói trước. Mọi sự giải cứu đều được hoạch định từ rất lâu trước khi tai họa đến. Điều đó mang lại sự bình an và mục đích cho Giô-sép. Các sự kiện về sự giáng sinh của Chúa Jêsus xảy ra với Giô-sép mang một ý nghĩa mới khi thông điệp của Chúa cho Ma-ri được xác nhận; không chỉ qua giấc chiêm bao của Giô-sép, mà còn được ký thuật trong Kinh Thánh. Trước giả Ma-thi-ơ muốn chúng ta hiểu nguyên tắc này – môn đồ hoá lâu dài là điều không thể nếu không tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang tể trị. Cuối cùng thì Lời của Ngài (chứ không phải hoàn cảnh) sẽ được ứng nghiệm. Thật là một đặc ân kỳ diệu khi được dự phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời: hãy tin cậy Lời Ngài vì Lời Ngài sẽ luôn mang lại kết quả và phước hạnh cho chúng ta (Rô-ma 8:28).

Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài vì luôn tể trị mọi điều. Xin tha thứ cho con khi con lo lắng và không tin cậy Ngài trong những hoàn cảnh dường như bế tắc. Xin giúp con luôn nhận biết sự tể trị cao cả của Ngài; không lo lắng và cũng không làm theo ý riêng của con. Cầu xin Chúa giúp con biết ơn Ngài về đặc ân được dự phần trong kế hoạch của Ngài, sẵn sàng phục vụ dưới sự dẫn dắt và chờ đợi sự bày tỏ của Chúa về tất cả những điều con không thể hiểu. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn