Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa giải quyết sự bối rối

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1: 20-21

“Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (BTT)

Giô-sép gặp phải một tình huống rất khó xử. Ma-ri đã mang thai trước khi kết hôn, và đó không phải là con của Giô-sép. Sinh con ngoài giá thú là sự xấu hổ lớn cho gia đình của cả Ma-ri và Giô-sép. Dù Ma-ri đã nói với Giô-sép rằng nàng đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh, nhưng Giô-sép khó có thể tin được – và Giô-sép đang suy nghĩ sẽ không nhận Ma-ri và con trẻ.

Vì vậy, khi Giô-sép đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì Chúa đã can thiệp. Trong giấc chiêm bao, Giô-sép đã được cho biết chính xác thông điệp giống như Ma-ri đã nhận. Giô-sép cũng được dặn phải bênh vực Ma-ri và đặt tên con trẻ là Jêsus. Khi giao trách nhiệm đó, Đức Chúa Trời đã cho Giô-sép thấy rằng kế hoạch của Ngài là Giô-sép trở thành người giám hộ cho Cứu Chúa của thế gian. Bây giờ thì Giô-sép đã tin Ma-ri và tin cậy Chúa, nên ông thay đổi kế hoạch – chăm sóc Ma-ri và con trẻ theo lời Chúa phán.

Khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta dự phần vào những công việc của Ngài, thì Ngài luôn cho chúng ta biết. Thoạt đầu có thể không rõ ràng, bởi vì Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thông tin đủ để chắc chắn rằng chúng ta không từ chối nhận lãnh trách nhiệm, và rằng kế hoạch của Ngài vừa tốt lành vừa an toàn. Đức Chúa Trời cũng thường bày tỏ kế hoạch của Ngài cho người khác nữa. Điều đó sẽ giúp chúng ta tin chắc ý nghĩ đó thật sự đến từ Đức Chúa Trời, đồng thời cũng cho chúng ta sức mạnh. Vì vậy, nếu bạn bối rối hoặc không chắc chắn điều tốt nhất phải làm là gì, hãy chờ đợi Chúa hướng dẫn bước tiếp theo và, bằng cách nào đó, xác nhận điều bạn phải làm.

Lạy Cha nhân từ, tạ ơn Chúa đã cho con có đủ thông tin về kế hoạch của Ngài để con không chạy trốn và không có quyết định sai lầm. Xin tha lỗi cho chúng con vì đã bao lần chúng con bối rối, lo lắng thay vì kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn từ nơi Ngài. Xin hãy giúp chúng con đặt mọi điều không chắc chắn vào trong tay Ngài và kiên nhẫn chờ đợi sự bày tỏ của Ngài đúng thời điểm để chúng con hành động đúng đắn. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn