Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Điều Chúa đã kết hiệp

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:3-6

“Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.” (BTT)

Hôn nhân không phải là một phát minh của con người, một phương sách xã hội để có người bầu bạn và nuôi dạy con cái. Hôn nhân là ý muốn của Đức Chúa Trời và được thiết lập dựa trên khuôn mẫu sáng tạo của Ngài cho nhân loại. Tuy nhiên, rõ ràng là một số cuộc hôn nhân suôn sẻ trong khi những cuộc hôn nhân khác lại là một cuộc chiến. Người Pha-ri-si có những quan điểm nhất định về ly hôn, đúng hơn là hai quan điểm đối lập nhau. Họ chia thành hai trường phái thần học và tư tưởng: người Shammah nói rằng chỉ được phép ly hôn trong trường hợp ngoại tình, trong khi người Hillel dạy rằng đàn ông có thể ly dị vợ mình vì bất kỳ lý do gì.

Ngoài ra, vua Hê-rốt An-ti-pa (người cai trị xứ Ga-li-lê nơi Chúa Jêsus đã từng sinh sống, và thành Bê-rê nơi Chúa Jêsus đang ở lúc Ngài được hỏi những câu hỏi này) đã ly dị vợ và cưới vợ của em trai mình là Hê-rô-đia. Giăng Báp-tít cuối cùng bị chặt đầu vì ông chống lại sự vô luân của nhà vua (Ma-thi-ơ 14:1-12). Vì vậy, có nhiều vấn đề nguy hiểm khi hỏi Chúa Jêsus liệu Ngài có nghĩ rằng luật pháp của Đức Chúa Trời cho phép ly hôn vì bất kỳ lý do gì không.

Câu trả lời của Chúa Jêsus đưa họ trở lại Sáng Thế Ký 2:24. Hôn nhân là kế hoạch của Đức Chúa Trời và một khi được kết hiệp, người nam và người nữ không được tự ý phân rẽ bởi vì họ trở thành một đơn vị mới được kết hiệp từ thiên thượng, tức “một thịt”. Ký thuật trong Sáng Thế Ký (được các trước giả khác nhau trong Tân Ước nhắc lại ba lần) cho thấy rõ khuôn mẫu hôn nhân về mặt giải phẫu học, tình dục, tình cảm, sinh sản và xã hội là do Đức Chúa Trời thiết lập và kết hiệp – khi một người nam và một người nữ ăn ở cùng nhau. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đã kết hiệp người nam với người nữ thì không ai được chia rẽ họ.

Giống như người Pha-ri-si, Cơ Đốc nhân ngày nay có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Hầu hết mọi người đều muốn Đức Chúa Trời đứng về phía họ, còn một số người thì tìm cách điều chỉnh Lời Ngài cho phù hợp với điều họ muốn. Nhiều người cho rằng Chúa Jêsus sẽ ủng hộ những gì họ muốn làm. Nhưng điều quan trọng trước tiên là phải lắng nghe những gì Chúa Jêsus thật sự nói. Đó là “tiêu chuẩn vàng”. Chúa Jêsus không quan tâm đến việc ủng hộ cho nhóm chống lại Ngài, và một nhóm khác cũng chống lại Ngài. Ngài cũng không quan tâm đến tính trung lập về chính trị. Chúa Jêsus chỉ đơn giản nhắc lại sự thật đã có hàng thiên niên kỷ. Chúng ta nên bắt đầu ở đây như là tiêu chuẩn vàng trong công tác môn đồ hóa trong mọi tình huống của cuộc sống.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về sự sáng tạo kỳ diệu của Ngài, bao gồm cả việc thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Xin tha lỗi khi con đã coi thường Lời của Ngài và cho rằng có thể thay đổi kế hoạch của Ngài cho phù hợp với ý muốn của con, rằng con có quyền chấp nhận Lời Ngài hay không và có thể thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của con và của bạn bè con. Xin giúp con tôn vinh Ngài bằng cách trân quý Lời Ngài, và khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn