Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đi bộ trên mặt nước

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:28-31

“Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ôi, xin cứu lấy tôi! Tức thì, Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (BTT)

Đó là buổi sáng sớm trên hồ Ga-li-lê. Các môn đồ rất mệt sau khi ra sức chống chèo với gió lớn trong đêm. Bỗng họ giật mình bởi hình dạng như một bóng ma đang bước đi trên mặt nước gần thuyền của họ. Tiếng la hoảng sợ át cả tiếng nói trấn an của Chúa Jêsus: “Ấy là ta đây, đừng sợ!” (Ma-thi-ơ 14:22-27). Phi-e-rơ, người đã nhanh nhẩu trả lời, muốn chắc chắn rằng đúng là ông đang nghe và thấy, vì vậy ông hỏi để cái bóng ấy trả lời. Ông hỏi có phải là Chúa Jêsus không, rồi ông đã vâng theo mạng lệnh Chúa để đi bộ trên mặt nước.

Đi bộ trên mặt nước là ý nghĩ khác thường mà hầu như không ai nghĩ tới. Nhưng có lẽ sau khi chứng kiến Chúa Jêsus hóa bánh cho 5000 người, Phi-e-rơ đã sẵn sàng cho thử thách lớn này. Chúa Jêsus bảo ông Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, và đi bộ về phía Ngài. Người ngư phủ đã vâng theo và bước đi trên mặt nước. Nhưng khi đi ra xa thuyền, ông bị chùn bước khi nhìn thấy sóng to gió lớn. Dù chỉ còn vài bước nữa là đến được với Chúa, nhưng đức tin chao đảo và ông sợ hãi.

Thay vì nhìn vào Thầy mình, ông Phi-e-rơ lại nhìn chăm vào mặt nước xao động dữ dội và nhận ra mình có thể bị chìm. Vì thế, ông kêu cứu trong sợ hãi, “Lạy Chúa, xin cứu lấy tôi”. Chúa Jêsus đã nắm lấy tay ông khi ông bắt đầu chìm xuống và đỡ ông lên. Phi-e-rơ được an toàn, nhưng ông phải nhận ra một sự thật rằng ông không phải là anh hùng đức tin gì cả. Trong lúc vẫn còn nắm tay ông, Chúa Jêsus bảo ông ít đức tin quá. Phi-e-rơ đã nhìn thấy mọi quyền năng bày tỏ qua mạng lệnh của Chúa Jêsus, tại sao ông lại còn nghi ngờ năng quyền của Cứu Chúa có thể cứu ông khỏi những cơn sóng lớn? Tại sao sự nghi ngờ lại vây bủa ông?

Khi không phải trả giá hay không gặp khó khăn thì chúng ta rất dễ tin. Bắt đầu tin và bước đi theo đức tin cũng là việc dễ dàng. Nhưng để giữ vững đức tin khi nguy hiểm vây quanh và khi nhận ra tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của mình thì thật khó. Sự nghi ngờ khiến chúng ta bắt đầu xao nhãng và đức tin không còn tập chú vào Chúa Jêsus. Chúng ta không còn tin vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng phải trải qua những thất bại như vậy, chúng ta mới nhận ra đức tin của mình yếu ớt thế nào, và chúng ta có cơ hội để ăn năn và tin cậy trở lại. Đức tin không phải là tự tin khi mình có thể đi theo Chúa mà là tin rằng Ngài luôn chu cấp khi Ngài ra lệnh, và Ngài giữ lời hứa chăm sóc con dân Ngài. Hãy cầu xin Ngài bày tỏ cho bạn thấy quyền uy tuyệt vời của Ngài, để đức tin của bạn tăng trưởng khi bạn tin cậy Ngài.

Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, con cảm ơn Chúa đã bày tỏ cho con quyền năng của Ngài. Con xin Chúa tha thứ vì nhiều lần con không tin cậy Ngài và không học được gì sau những thất bại ấy. Xin Chúa tha tội cho con và giúp con có tầm nhìn rộng lớn hơn về quyền tể trị của Ngài để con ngày càng mạnh dạn vâng theo tiếng gọi của Ngài bất chấp bao khó khăn xung quanh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn