Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa Jêsus là ai?

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:32-36

“Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời. Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Ghê-nê-xa-rết. Người xứ đó nhận biết Ngài, thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bịnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi; vậy, ai rờ đến cũng đều được lành bịnh cả.” (BTT)

Chúa Jêsus đã đi bộ trên mặt nước. Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền để gặp Ngài, bắt đầu bằng đức tin nhưng sau đó lại hoài nghi, rồi sợ hãi, nhưng Chúa Jêsus đã nắm lấy ông khi ông đang chìm dần. Những người khác trong thuyền đã chèo đến chỗ Chúa và Phi-e-rơ. Khi họ lên lại thuyền, họ tôn thờ Ngài. Họ quì lạy và thờ phượng Ngài. Cuối cùng, các môn đồ cũng đã biết Chúa Jêsus là ai. Họ đang ở trước mặt Con Đức Chúa Trời. Mặc dù từng thấy phép lạ Chúa làm trước đây, và vừa mới phụ giúp Chúa Jêsus cho 5000 người ăn, nhưng mắt họ vẫn không sáng tỏ, họ không thật sự biết Ngài là ai. Trong ánh sáng le lói của ánh bình minh, họ tưởng Chúa là ma; nhưng giờ họ đã biết Ngài là Đức Chúa Trời. Những mảnh ghép đã được ghép lại dưới sự soi dẫn thiên thượng: họ đã biết danh tánh của Chúa Jêsus.

Khi họ quay vào bờ, nhiều người trong xứ nhận ra Chúa Jêsus. Họ nhìn biết Ngài là một con người, một người thầy, một thầy thuốc và một người làm phép lạ; nhưng họ không nhận biết Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Họ nghĩ Chúa đến để giúp đỡ họ, chứ họ hầu như không biết Ngài đến để cứu họ. Phi-e-rơ thì biết, vì Chúa Jêsus đã kéo ông ra khỏi cơn sóng dữ; các sứ đồ tập sự khác đã biết và thờ lạy Ngài. Nhưng với dân chúng, Chúa Jêsus là một bí ẩn: khi Ngài làm gì đó cho họ thì họ nghĩ Ngài tốt, nhưng họ lại không sẵn lòng tin nhận Ngài. Cuối cùng, họ đã la lớn: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự.”

“Chúa Jêsus là ai?” vẫn còn là câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất trong thế gian. Nếu Ngài chỉ là một tấm gương tốt, một người thầy, hay một thầy thuốc, thì chúng ta có thể ngưỡng mộ Ngài chứ hoàn toàn không nên thờ phượng Ngài. Sẽ là một sự báng bổ khi làm như vậy. Tuy nhiên, nếu Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mết-si-a và Cứu Chúa của thế gian, thì điều then chốt là chúng ta phải nhận biết Ngài, thờ phượng Ngài và đặt đức tin nơi Ngài. Các sứ đồ hiểu rõ danh tánh thật của Ngài nên họ đặt đức tin nơi Ngài, và chúng ta cũng nên như vậy. Khi biết Ngài là ai, chúng ta phải chia sẻ tin ấy cho người khác như các sứ đồ đã làm, để nhiều người đến tin nhận Chúa Jêsus. Ai sẽ cảm tạ Chúa vì bạn đã nói cho họ biết về Chúa Jêsus và khích lệ họ tin nhận và thờ phượng Ngài?

Lạy Đức Chúa Trời, Cha chúng con, con cảm ơn Chúa đã bày tỏ cho con danh tánh thật của Chúa Jêsus. Con cảm ơn Chúa đã sai sứ giả của Ngài nói với con và khích lệ con tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa. Xin tha thứ cho con vì những lần con che giấu danh tánh của Ngài, không tôn cao Chúa khi không cho ai biết con thuộc về Ngài. Xin giúp con nhận biết Chúa Jêsus đúng với bản chất của Ngài, thờ phượng Chúa vì Ngài xứng đáng và làm chứng về Ngài cho thế gian đầy tuyệt vọng này… Xin giúp con làm điều này ngay hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn